Sol·licitud d'admissió al màster

Abans d'iniciar la sol·licitud en línia comproveu els requisits d'accés, la documentació per a l'admissió que haureu d'escanejar i el calendari d'admissió.

La preinscripció només quedarà registrada, si s’ha realitzat el pagament de la taxa amb targeta bancària i s'ha adjuntat tota la documentació obligatòria.

PASSOS A SEGUIR:

1. Accediu a l'aplicació de la sol·licitud en línia i seleccioneu el màster que us interessa.

Per accedir a l'aplicació necessiteu un número d'identificació universitària (NIU) i una contrasenya. Per obtenir-los:

 • Si no sou estudiant de la UAB, introduïu les vostres dades identificatives per registrar-vos.
 • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB, teniu assignat un número d'identificació universitari (NIU) i recordeu la contrasenya,  accediu directament a la sol·licitud.
 • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB però no recordeu el número d'identificació universitari (NIU) i/o no recordeu la teva contrasenya, torneu a introduir totes les dades identificatives per tal de recuperar-los.

2. Introduïu les dades personals i acadèmiques en els diferents apartats de la sol·licitud.

3. Escanegeu els documents necessaris personals i acadèmics i adjunteu-los a la sol·licitud. Els documents s'adjunten en format .pdf, .jpg o .doc (màxim 4 MB).

4. Aboneu la taxa d'inscripció obligatòria (30,21 euros no reemborsables) amb targeta bancària de crèdit o de dèbit. (No serà necessari en el cas dels màsters Erasmus Mundus i del màster de Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management)

5. Si voleu, podeu descarregar-vos el comprovant de la sol·licitud d'admissió.

Entra a l'aplicació de la sol·licitud

Documentació per a l'admissió

 1. Expedient acadèmic d’estudis superiors amb detall de matèries cursades (qualificació per matèries).
 2. Títol associat a l’expedient.
 3. Currículum
 4. Escrit de declaració d’interessos i motivació del candidat (fins a 20 punts). Dins de l’escrit, la Comissió d’Admissió valorarà especialment el coneixement del programa de Màster (fins a 10 punts), la vinculació dels interessos de l’aspirant amb els continguts del Màster (fins a 5 punts), i l’experiència prèvia de l’aspirant relacionada amb els continguts del Màster (fins a 5 punts).
 5. Certificat acreditatiu d’anglès nivell B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa.
 6. Certificat DELE o SIELE (nivell C1) acreditatiu de llengua espanyola (només en el cas d’estudiants estrangers que no tinguin el castellà com a llengua materna).
 7. Altres títols de postgrau (fins a 10 punts. Veure taula de ponderacions a la pestanya “Requisits i criteris”) – OPCIONAL.
 8. Participació en activitats acadèmiques addicionals relacionades amb l’àmbit del periodisme i la comunicació (fins a 10 punts. Veure taula de ponderacions a la pestanya “Requisits i criteris”) – OPCIONAL.

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del màster https://masterperiodismoeinnovaciondigital.com/