Màster Oficial - Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Accés:
Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Admissió:
Per accedir al Màster Universitari en Neurorehabilitació serà requisit disposar d'un títol universitari oficial espanyol o un altre títol estranger equivalent, preferentment dels àmbits del coneixement relacionats amb les ciències de la salut i de l'esport:
  • Llicenciatures/Graus de Medicina, Psicologia, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
  • Diplomatures/Graus en Infermeria, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Logopèdia, Treball Social, Mestre/a en l'especialitat d'Educació Especial o en Educació Física i altres títols afins.

Criteris de selecció

Els / les alumnes / as que compleixin els criteris d'accés i admissió, seran seleccionats d'acord amb els següents criteris de selecció i per aquest ordre d'importància:
  • Experiència professional en un àmbit afí als estudis, 60%. (l'aprofitament dels coneixements i habilitats impartits en el màster serà de més profit per a aquells professionals que ja estiguin treballant en l'àmbit de la rehabilitació).
  • Expedient acadèmic, 40% (que tinguin coneixements previs en l'àmbit de la neurologia, psicologia i altres ciències de la salut).
Els/les alumnes/as hauran de presentar la documentació acreditativa que serà valorada per la Comissió de Qualitat del Màster. En cas necessari se sol·licitarà una entrevista amb el/la candidat/a.