Màster oficial en GLOBED - Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Erasmus Mundus in Education Policies for Global Development (Consorci 19-24)

Aquest màster reuneix un grup destacat d’estudiants internacionals amb l’objectiu de contribuir activament en el camp de la globalització, l’educació i el desenvolupament internacional

Màster Oficial - GLOBED - Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Erasmus Mundus in Education Policies for Global Development (Consorci 19-24)

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

http://globed.eu/student-admission/admission-criteria/

Criteris de selecció

http://globed.eu/selection-criteria/