Màster oficial en Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Erasmus Mundus in Education Policies for Global Development - GLOBED

Aquest màster interuniversitari té com a objectiu contribuir activament en el camp de la globalització, l’educació i el desenvolupament internacional i dona l’oportunitat de formar-se arreu del món.

Admissió Màster Oficial - Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Erasmus Mundus in Education Policies for Global Development - GLOBED

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

http://globed.eu/admission-selection/

Criteris de selecció

http://globed.eu/admission-selection/