Màster Universitari en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (Especialitat de Matemàtiques)

Coordinades per la UAB, cinc universitats catalanes ofereixen un màster que desenvolupa les competències professionals teòriques i pràctiques necessàries per ser un bon professor de matemàtiques

Admissió Màster Oficial - Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (Especialitat de Matemàtiques)

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Aquest màster en Formació del Professorat s’organitza, de manera coordinada, en el marc del sistema universitari de Catalunya. Per formalitzar la preinscripció al màster en Formació del Professorat, cal tenir una titulació universitària concordant amb l’especialitat del màster que es vulgui cursar. Podeu trobar tota la informació actualitzada sobre requisits i criteris d'admissió al màster a la web del màster elaborada per la Generalitat de Catalunya.

Criteris de selecció

Tindran preferència els graduats i graduades en Matemàtiques. Podeu trobar tota la informació actualitzada relativa als criteris de selecció del màster a la web elaborada per la Generalitat de Catalunya