Màster Oficial - Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Erasmus Mundus in Education Policies for Global Development - GLOBED

Documentació per a l'admissió

  • Còpia d'un passaport vàlid
  • Currículum Europass actualizat, que inclogui les habilitats i qualificació
  • Còpia del certificat TOEFL, IELTS o Cambridge EFL. Per a estudiants que sol·liciten una exempció de competència en llengua anglesa o per a estudiants que encara no puguin presentar el seu certificat d’anglès veure el següent enllaç.
  • Carta de motivació explicant la teva experiència i les raons per sol·licitar el programa
  • Certificat acadèmic d'estudis superiors amb detalls de matèries cursades, ECTS (o hores), convocatòries consumides, qualificacions per matèria i qualificació global, i traducció a l'anglès
  • Títol associat a l'expedient acadèmic (si encara no el tens ens el pots enviar més endavant)
  • Carta de recomanació: una carta amb les dades de contacte (nom complet, càrrec i correu electrònic) d'un acadèmic o un supervisor amb qui GLOBED pugui contactar
  • Declaració de no haver obtingut prèviament una beca EMMC ni finançament de la Unió Europea. Trobaràs el document a la web.
  • Essay sobre l'article: China clamps down on private tutoring, by GEM Report, by Alice Doorly. Consultar els detalls a la web.
  • En cas d'optar a beca, declaració de no haver residit, estudiat o treballat durant 12 mesos en els darrers 5 anys en un País del Programa (Països de la Unió Europea, Antiga República iugoslava de Macedònia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Turquia). Trobaràs el document a la web.