Màster Universitari en Neurociències

L’objectiu principal d’aquest programa de màster universitari és conèixer i entendre l’estructura i les funcions del sistema nerviós amb un enfocament clarament orientat a la recerca.

Admissió Màster Oficial - Neurociències

Documentació per a l'admissió

Cal que reuneixis i escanegis la documentació següent, que és obligatòria, per adjuntar-la a l'aplicació de preinscripció:

  • Expedient: Expedient acadèmic d’estudis superiors amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global (nota mitjana de l’expedient acadèmic en escala del 0 - 10)
  • Títol associat a l’expedient acadèmic: document obligatori si ja has finalitzat el grau/llicenciatura (si encara no l‘has finalitzat podràs presentar el document posteriorment).
  • Curriculum vitae
  • Carta de motivació (no és obligatoria però si molt recomanable atès que pots tenir fins a un 5% més en la selecció)
  • Certificat d'anglès nivell B1. En cas que l'estudiant no disposi d'una acreditació oficial, aquest coneixement serà avaluat per la coordinació del màster durant la fase de selecció de candidatures.

La coordinació del màster podrà sol·licitar informacions addicionals en relació a l’expedient acadèmic, com ara el programa detallat d’algunes de les assignatures cursades.

Recorda que, si la documentació que ens adjuntes no està escrita en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, cal que també incloguis a continuació les respectives traduccions jurades al català, castellà o anglès.

Si encara no tens el títol perquè estàs acabant la titulació, cal que ens ho assenyalis en l’apartat Situació d'estudis previs, indicant l'opció Pendent de finalitzar.

Preguntes Freqüents