Màster oficial en Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Erasmus Mundus in Education Policies for Global Development - GLOBED

Aquest màster interuniversitari té com a objectiu contribuir activament en el camp de la globalització, l’educació i el desenvolupament internacional i dona l’oportunitat de formar-se arreu del món.

Màster Oficial - Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Erasmus Mundus in Education Policies for Global Development - GLOBED

Calendari general

Del 11 de gener al 4 d'octubre de 2021.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

DATES DE PREINSCRIPCIÓ DATA DE NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ DATA LÍMIT DE PAGAMENT DE PREMATRÍCULA
Període per a candidats sol·licitants de beca Erasmus+

Del 7 de desembre de 2020 al 15
de febrer de 202115 d'abril de 2021No es realitza pagament
Període per a la resta de candidats

Del 16 de febrer al 30 d'abril de
2021


28 de maig de 2021


11 de juny de 2021

 

 Més informació a la web http://globed.eu/how-to-apply/