Màster Oficial - Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Erasmus Mundus in Education Policies for Global Development - GLOBED

Calendari general

Del 13 de gener al 4 d'octubre de 2023.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

DATES DE PREINSCRIPCIÓ DATA DE NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ DATA LÍMIT DE PAGAMENT DE PREMATRÍCULA
Període per a candidats sol·licitants de beca Erasmus+

De l'1 al 28 de febrer de 2022 20 de maig de 2022No es realitza pagament
Període per a la resta de candidats

Del 1 de març al 25 d'abril de
2022


31 de maig de 2022


10 de juny de 2020

 

 Més informació a la web http://globed.eu/how-to-apply/