Màster Universitari en Psicopedagogia

Cerques una formació especialitzada en psicopedagogia des d’un vessant interdisciplinari per tractar la diversitat a la nostra societat? Ets ja un professional titulat? Aquest màster és per a tu!

Admissió Màster Oficial - Psicopedagogia

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

Calendari general

Del 13 de gener al 4 d'octubre de 2023.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

PLACES QUE OFERIM EN CADA ESPECIALITAT

Especialitat d'EDUCACIÓ FORMAL (codi pla 1446): 25 places.

Especialitat d'EDUCACIÓ NO FORMAL (codi pla 1447): 15 places.

Un 5% de les places (1 plaça per especialitat) es reserven a les persones sol·licitants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin amb els requisits d'accés generals i específics. Aquestes places ja han quedat cobertes.

PERÍODE DE SOL·LICITUD

ESPECIALITAT EDUCACIÓ FORMAL (codi pla 1446):

Sol·licituds: del 20 d’abril al 23 de juny de 2023
Resolució: 7 de juliol de 2023

Període extraordinari en cas de quedar places vacants:

Sol·licituds: del 14 de setembre al 4 d'octubre de 2023

Resolució: setmanal fins cobrir places

ESPECIALITAT EDUCACIÓ NO FORMAL (codi pla 1447):

1r termini: Sol·licituds: del 20 d'abril al 23 de juny de 2023
Resolució: 7 de juliol de 2023

 

2n termini: Sol·licituds: del 24 de juny al 27 de juliol de 2023
Resolució: 14 de setembre de 2023

 

3r termini: Sol·licituds: del 4 de setembre al 4 d’octubre de 2023
Resolució: setmanal fins cobrir places

RESERVA DE PLAÇA (PREMATRÍCULA)

Un cop resoltes les admissions, la reserva de plaça (prematrícula) no serà necessària, es passarà directament a la matrícula de les persones admeses.