Sostenibilitat Alimentaria i Justicia Social

Restauració Responsable

Imatge Sostenibilitat Alimentaria

Els bars i restaurants de la UAB aposten per productes locals, de temporada i de proximitat. També hi pots trobar aliments ecològics.


Sostenibilitat alimentària
Els bars i restaurants de la UAB aposten per productes locals, de temporada i de proximitat. També hi pots trobar aliments ecològics.

Maquinària eficient
Tota la maquinaria de nova instal·lació al campus és energèticament eficient.

Lluminària per tecnologia LED
Tota nova instal·lació es realitza tenint en compte els principis de sostenibilitat i reducció de consum de fluids: aigua, llum i gas. S'ha renovat tota la lluminària per tecnologia LED.

Minimització d’envasos
Per tal de preservar el medi ambient cal prioritzar el consum de vegudes en ampolla i evitar les llaunes i el plàstic.

Recollida selectiva
En totes les cafeteries del campus es duu a terme recollida selectiva.

Comerç just
Des de l’any 2012 tot el cafè que es consumeix en la UAB é s de comerç just. En algunes cafeteries es pot trobar altres productes solidaris i/o de comerç just.