UAB en dades

Preinscripció

  1a preferència 2a preferència 3a preferència Altres preferències Total
Centres propis 9.513 9.973 8.552 20.336 48.374
Centres adscrits 990 1.008 887 2.112 4.997
Total 10.503 10.981 9.439 22.448 53.371

 

Sol_licitud_estudis_per_centre_docent_i_per_estudi_19_20

1a preferència 2a preferència 3a preferència Altres preferències Total
6.748 692 427 521 8.388

 

Estudiants_assignats_en_centres_propis_19_20

Curs acadèmic 1a preferència 2a preferència 3a preferència Altres preferències Total
2019/20 6.748 692 427 521 8.388
2018/19 6.567 759 439 570 8.335
2017/18 6.293 740 418 591 8.042
2016/17 6.512 632 312 502 7.958
2015/16 6.254 657 379 550 7.840

 

Evolucio_dels_estudiants_assignats_a_centres_propis_19_20