UAB en dades

Formació continuada (2018-19)

  Dona Home Total
Màster propi 1.501 625 2.126
Diplomatura de postgrau 877 344 1.221
Curs d'especialització 1.706 766 2.472
Altres estudis  16 10 26
Total 4.100 1.745 5.845

 

Dades_basiques_formacio_continuada_18_19

Ciències humanes Ciències experimentals Ciències socials Tecnologies Ciències de la salut Total
8 4 45 3 75 135

 

Estudis_master_propi_18_19

Ciències humanes Ciències experimentals Ciències de la salut Ciències socials Tecnologies Total
35 7 136 120 1 299

 

Estudis_de_postgrau_i_cursos_especialitzacio_18_19

  Dona Home Total
Estudiants totals 1.501 625 2.126
Estudiants estrangers 541 295 836

 

Estudiants_de_master_propi_18_19

  Dona Home Total
Diplomatura de postgrau 877 344 1.221
Cursos d'especialització 1.706 766 2.472
Altres estudis  16 10 26
Total 2.599 1.120 3.719

 

Estudiants_de_postgrau_cursos_especialitzacio_18_19