Dades del curs 2019-2020

Doctorat

Dona Home Total
505 415 920

 

Estudiants_de_nou_ingres_a_doctorat_19_20

  Dona Home Total
Estudiants totals 2.615 2.175 4.790
Estudiants estrangers 978 828 1.806

 

Estudiants_matriculats_a_doctorat_19_20

Universitat de procedència Dona Home Total
UAB 1.080 943 2.023
Altres universitats catalanes 391 288 679
Altres universitats espanyoles 523 385 908
Universitats estrangeres 621 559 1.180
Total 2.615 2.175 4.790

 

Estudiants_matriculats_a_doctorat_segons_universitat_procedencia_19_20

Dona Home Total
391 314 705

 

Tesis_llegides_per_estudi_i_detall_18_19