La UAB ocupa el 13è lloc del món entre les universitats més implicades amb l'acció climàtica

Objectius Desenvolupament Sostenible / Objetivos Desarrollo Sostenible

La tercera edició del THE University Impact Ranking, que mesura l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible, situa la UAB entre les 200 millors del món i destaca la implicació en acció pel clima, en la posició 13 mundial.

21/04/2021

La UAB s’ha mantingut en el rang 101-200 mundial en la tercera edició del THE University Impact Ranking, tot i l’increment del nombre d’universitats participants, amb un total de 1.115 universitats de 85 països (766 en l’edició de de 2020).  Aquest rànquing universitari global té com a objectiu mesurar l'èxit de les institucions en l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides (ODS). A més d’aquesta posició global, la UAB destaca per la 13a posició del món assolida en l’objectiu que fa referència a l’acció pel clima, la 23a en polítiques d’igualtat de gènere i la 42a en reducció de desigualtats.

En l’anterior edició, la de l’any 2020, aquest rànquing va ampliar el nombre d’ODS analitzats i va incloure mètriques basades en els 17 ODS adoptats per les Nacions Unides (en l’edició de 2019 només se'n van analitzar 11).

Les universitats participants poden competir en qualsevol dels 17 objectius però per optar a la classificació global cal que participin en un mínim de 3 ODS i, obligatòriament, en l’ODS 17.
A part de l’ODS 17, la UAB ha participat en aquesta edició en set àmbits més (ODS 3, 5, 7, 10, 11, 12 i 13), que inclouen com a novetat d’aquest any l’ODS 3 salut i benestar. En tres d’aquests set objectius ocupa una posició entre les 50 millors de món, i en sis està entre les 100 primeres.

Pel que fa al resultat obtingut en cadascun dels ODS, cal destacar que, tot i l’entrada de noves universitats, la UAB millora notablement en acció climàtica (ODS13), en què passa de la posició 23 mundial a la 13. D’altra banda, malgrat la pèrdua de posicions, la UAB es manté en un lloc destacat en els ODS d’igualtat de gènere (ODS5), en què ha passat del 15è al 23è lloc (s’ha de dir que en aquest ODS és on competeixen més universitats, 776, amb un fort creixement respecte de les universitats participants l’any passat), i de reducció de desigualtats (ODS10), de la 39 a la 42. Dels ODS en què la UAB està entre les 100 primeres, cal destacar les millores en els ODS 7 (energia neta), 11 (ciutats sostenibles) i 12 (consum i producció responsables).

Metodologia

Les universitats participants han de proporcionar la majoria de dades dels indicadors i aportar les evidències que demostrin la seva veracitat. A més, el rànquing utilitza la base de dades de referències bibliogràfiques SCOPUS.

La classificació global es fa amb els resultats obtinguts per a l’ODS 17 més els tres àmbits on la universitat hagi obtingut un millor resultat. Tots els ODS tenen el mateix pes en el valor final (un 26%), excepte l’obligatori, que compta una mica menys (un 22%).

Aquest rànquing mesura diferents variables de les universitats, com el nombre de titulats en professions de salut, la proporció de dones en llocs acadèmics superiors, les polítiques i pràctiques relacionades amb la seguretat laboral, o el volum de residus generats. Aquestes dades venen de tres fonts: de les dades proporcionades per les pròpies universitats, de la informació bibliomètrica proporcionada per Scopus d’Elsevier, i d’una enquesta de reputació.

Les mètriques s’ha fet en associació amb Vertigo Ventures, una organització que treballa amb institucions de recerca capdavanteres a nivell mundial per ajudar-les a identificar i informar sobre l'impacte del seu treball.

El rànquing està obert a totes les universitats acreditades que imparteixen estudis universitaris de grau.

Més informació:

Enllaç al web del THE Impact Rankings 2021

 

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

 • Vida terrestre
 • Vida submarina
 • Treball digne i creixement econòmic
 • Salut i benestar
 • Reducció de les desigualtats
 • Pau, justícia i institucions sòlides
 • Indústria, innovació i infraestructures
 • Igualtat de gènere
 • Fi de la pobresa
 • Fam zero
 • Energia neta i assequible
 • Educació de qualitat
 • Consum i producció responsables
 • Ciutats i comunitats sostenibles
 • Aliança pels objectius
 • Aigua neta i sanejament
 • Acció climàtica