• UABDivulga
30/01/2019

Variacions en les respostes immunes i metabòliques segons si les orades són proactives o reactives

dorades actives i reactives en estimulació
Les diferències en l’estil d’afrontament dels animals (proactiu i reactiu) poden influenciar en el benestar dels peixos que es troben en pràctica intensiva d’aqüicultura ja que són medis susceptibles a la fàcil difusió de patògens bacterians i vírics.  En aquest estudi, investigadors de la UAB en col·laboració amb la Universidad de Panamá van avaluar com orades amb diferents sistemes d’afrontaments responien a l’estrés de vacunació al llarg del temps. Van observar que els peixos proactius mostren una resposta immune alta i un metabolisme més baix, mentre que els peixos reactius mostren una resposta immune baixa i una major resposta metabòlica. La seva conclusió és que la selecció dels estils d’afrontament en sistemes controlats podria utilitzar-se com a una avantatge. 

Les variacions individuals en les respostes de comportament dels animals d’una mateixa població exposats a un desafiament ambiental es descriuen amb el terme "estil d'afrontament". Aquest terme busca descriure els vincles consistents entre els trets de comportament i fisiològics, el rendiment i la forma física, i classifica els animals (inclosos els peixos) en dos estils oposats d'afrontament d'estrès: proactiu (basat en adrenalina, afrontament actiu o "lluita de fugida") i reactiu (basat en cortisol, afrontament passiu o 'conservació-retirada'). Els seus trets de comportament suggereixen que els peixos proactius els anirà millor en ambients estables, abundants i d'alta densitat, mentre que els peixos reactius prosperaran millor en ambients amb recursos dispersos, impredictibles i amb baixa densitat d'animals. Les diferències en els estils d'afrontament també poden influir en les resistències a malalties, el rendiment del creixement, els ajustos metabòlics i, en última instància, el benestar dels peixos a la pràctica intensiva de l'aqüicultura, on les altes densitats de l'estoc faciliten la propagació de patògens bacterians i virals.
 
L’objetiu del nostre estudi, que es va realitzar en col·laboració entre investigadors de la UAB i de la Universitat de Panamà (Panamà), va ser avaluar com els peixos amb diferents estils d'afrontament responen a l'estrès de la vacunació al llarg del temps. Les orades (Sparus aurata) es van examinar per saber quins estils d'afrontament tenien i posteriorment es van sotmetre a un factor estressant que pot ocórrer en condicions d'aqüicultura, és a dir, la vacunació en bany contra Vibrio anguillarum.
 
Es van pendre mostres de les brànquies i els fetges en diferents moments després de la vacunació i es van analitzar els gens relacionats amb l’immunitat, l'estrès oxidatiu i el metabolisme, així com els indicadors metabòlics, de salut hepàtica i els endpoints (punts extrems) de l’estrès oxidatiu. Els resultats van indicar que els peixos proactius en la vacunació en bany mostren una resposta immune alta i un metabolisme més baix, mentre que els peixos reactius mostren una resposta immune baixa i una major resposta metabòlica. La propensió de l'orada proactiva a provocar respostes proinflamatòries locals en els teixits branquials en els primers passos de la vacunació pot ajudar a reduir l'impacte de la vibriosi (malaltia causada per Vibrio anguillarum) en la població, tant en ambients naturals com artificials. No obstant això, l'aparició de respostes inflamatòries també pot afectar els compromisos fisiològics i metabòlics que sostenen l'activació de la immunitat, perjudicant la resposta general a l’infecció.
 
La selecció d'estils d'afrontament en granges o sistemes controlats pot ajudar a definir l'efecte de la personalitat individual en la regulació homeostàtica, les respostes energètiques i metabòliques a la càrrega alostàtica (desgast)  i la covariació dels trets de comportament amb els perfils individuals immunes.
 
Figura 1. Esquema de les proves de comportament i el seguiment del comportament dels fenotips proactius i reactius en Sparus aurata.


Figura 2. Respostes hepàtiques de peixos proactius i reactius exposats a la bacterina Vibrio anguillarum als 1, 3 i 7 dies després de la vacunació. Perfils d'expressió de transcripcions immunes- (il1β, tnfα i igm), estrès oxidatiu- (gpx1, sod i cat) i metabòliques (lpl, ghr1). * Indica diferències significatives entre els peixos proactius i reactius. Δ indica diferències significatives entre els peixos proactius i de control. ▴ indica diferències significatives entre el peix reactiu i el control. Dades es presenten com a mitjana ± SD.

Mariana Teles
Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Vargas, Reynaldo & Carles Balasch, Joan & Brandts Busom, Irene & Reyes-López, Felipe & Tort, Lluis & Teles, Mariana. (2018). Variations in the immune and metabolic response of proactive and reactive Sparus aurata under stimulation with Vibrio anguillarum vaccineScientific Reports. 8. DOI: 10.1038/s41598-018-35863-w.   

 
View low-bandwidth version