• UABDivulga
20/01/2022

Vacunació dels pollastres per lluitar contra l'hepatitis

Gallines

L’hepatitis per cossos d’inclusió és una malaltia emergent en el sector avícola, que pot augmentar la mortalitat de les aus fins a un 30%, sobretot en els pollastres d’engreix joves. La vacunació és el mètode més eficaç contra la malaltia, gràcies a la transmissió vertical d’anticossos materns. Investigadors del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals de la UAB, de l'IRTA-CReSA i del CESAC n’han fet un seguiment a Espanya durant els darrers 10 anys. A més d'una vacunació sostinguda en el temps, la vigilància i el seguiment serològics són importants per controlar la malaltia.

iStock/wikoski

L'hepatitis per cossos d'inclusió (HCI) és una malaltia econòmicament important per al sector avícola causada per adenovirus de les aus. L’HCI té una distribució mundial, afecta sobretot pollastres d’engreix joves, i es caracteritza per un augment sobtat de la mortalitat, que de vegades pot arribar al 30%. La vacunació és l’eina més eficaç per controlar l’HCI, i el seu objectiu és evitar la transmissió del virus des de les aus reproductores d’engreix a la seva descendència (el que anomenem transmissió vertical) i protegir els pollets de dia de vida amb anticossos maternals.

L’HCI es considera una malaltia emergent; en les darreres dues dècades, se n’ha notificat un nombre creixent de brots arreu del món. A Espanya en concret, des de 2011 hi ha hagut un fort augment del nombre dels brots d'HCI en granges de carn, situant Catalunya com una de les regions de l’Estat més afectades degut a l’important pes del sector avícola en aquesta regió. Les pèrdues econòmiques per a la indústria avícola espanyola provocades per l’espectacular augment en els casos d'HCI va impulsar l'ús de la vacunació en algunes regions del país.

Gràcies a aquest estudi retrospectiu dels casos d’HCI a Espanya entre el 2011 i el 2021, hem observat que la vacunació ha ajudat a disminuir el nombre de casos d’HCI. Tot i això, la manca de regularitat i d’ús sostingut en el temps d’aquestes vacunes ha fet que encara es detectin casos d’HCI, impedint l’erradicació de la malaltia en el sector.

El nostre estudi retrospectiu destaca també que la majoria de casos es van notificar en pollastres d’engreix (92,21%), mentre que els casos en aus reproductores de carn en fase de recria van ser molt minoritaris. A més, observem que la transmissió vertical ha estat la principal via d'infecció, tot i que la transmissió horitzontal (entre aus que comparteixen un mateix ambient) probablement també s’ha produït en alguns casos. Pel que fa a l’estacionalitat, observem que els casos d’HCI es varen diagnosticar durant tot l’any, tot i que amb una tendència a l’alça durant els mesos més freds i humits. Finalment, la distribució geogràfica dels casos suggereix una incidència generalitzada d’HCI al territori espanyol, revelant la importància d'un sistema altament integrat com és l’avícola.

Els nostres resultats contribueixen a entendre millor aquesta malaltia en condicions de camp i reiteren la importància de la vigilància, el seguiment serològic i la vacunació per al seu control.

Kateri Bertran

Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA)
Departament de Sanitat i Anatomia Animals, UAB

Referències

Bertran, K., Blanco, A., Antilles, N., Nofrarías, M., Valle, R. M., Cobos, À., Ramis A., Biarnés M., Majó, N. (2021). A 10-Year Retrospective Study of Inclusion Body Hepatitis in Meat-Type Chickens in Spain (2011–2021). Viruses, 13(11), 2170. doi:10.3390/v13112170

 
View low-bandwidth version