• UABDivulga
13/03/2015

Transformació del paisatge al voltant de l’Estany de Banyoles al Neolític

primeres societats Banyoles nova
L’anàlisi del registre pol·línic de l’Estany de Banyoles i la seva contextualització amb altres dades arqueobotàniques procedents del jaciment neolític de La Draga ha permès caracteritzar les condicions ambientals en què es van desenvolupar les comunitats neolítiques, així com reconstruir que les pràctiques econòmiques d’aquestes comunitats van tenir sobre la cobertura vegetal. Les dades mostren un descens abrupte dels valors de pol·len de roure coincidint amb l’establiment de l’assentament humà, que seria degut a l’explotació intensiva de les comunitats per tal de proveir-se de material de construcció.
Col·lapse d'estructures de fusta de roure al jaciment de La Draga (Banyoles, Girona).

L’origen de l’agricultura i la ramaderia s’associa, comunament, amb un canvi significatiu en la relació establerta entre la societat i el medi en què aquesta es va desenvolupar. El Pla de l’Estany constitueix una àrea important pel fet de contenir evidències de les primeres societats agricultores i ramaderes de la Península Ibèrica, però també per la possibilitat de relacionar la informació històrica que ens proporcionen els jaciments arqueològics amb les dades paleoecològiques que ens ofereix l’Estany de Banyoles. Localitzat al marge oriental de l’Estany de Banyoles, trobem el jaciment neolític més important de l’àrea, La Draga, amb una ocupació del període Neolític Antic, concretament entre el 7250 i el 6950 abans del present.
 
L’article Landscape transformation and economic practices among the first farming societies in Lake Banyoles (Girona, Spain) presenta dades d’una anàlisi d’alta resolució del registre pol·línic de l’Estany de Banyoles, i la seva contextualització amb altres dades arqueobotàniques (restes de carbons, llavors i fustes) procedents del jaciment de La Draga, amb l’objectiu d’assolir una millor comprensió dels canvis ocorreguts en el medi a l’entorn de l’estany. L’objectiu principal de l’article és caracteritzar les condicions mediambientals en què les comunitats neolítiques es van desenvolupar, així com, al mateix temps, reconstruir l’impacte que les pràctiques econòmiques d’aquestes comunitats van tenir sobre la cobertura vegetal.
 
Fa 7.250 anys, coincidint amb l’establiment de l’assentament de La Draga, es documenta un descens abrupte dels valors de pol·len de roure, indicant, per tant, obertures a la roureda, que es mantindran durant més de mil anys. La discussió de les dades presentades en aquest treball mostra com no hauria estat cap canvi climàtic el causant d’aquesta desforestació de la roureda, sinó l’explotació intensiva que les comunitats neolítiques haurien portat a terme tant per proveir-se de llenya com de material de construcció. En aquest sentit, la construcció de cabanes de fusta de roure, documentada al jaciment de La Draga, hauria estat el factor causant d’aquesta important desforestació, i no tant l’obertura de clarianes al bosc per establir camps de conreu, que haurien estat de petites dimensions i gestionats de forma intensiva.
 
Aquesta investigació s’ha portat a terme en el marc dels projectes “Organización social de las primeras comunidades agrícola-ganaderas a partir del espacio doméstico: Elementos estructurales y áreas de producción y consumo de bienes (HAR2012-38838C02-01)/Arquitectura en madera y áreas de procesado y consumo de alimentos (HAR2012-38838-C0202)’, finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad- Subdirección General de Proyectos de Investigación i ‘La Draga i les ocupacions lacustres prehistòriques de l’Estany de Banyoles dins del context de la l’Europa Occidental. Anys 2008-2013’ finançat per la Generalitat de Catalunya. A més, aquesta investigació s’ha portat a terme en el marc del grup de recerca AGREST (2014 SGR 1169 521704).
 

Jordi Revelles
Departament de Prehistòria

Referències

Revelles, Jordi; Antolín, Ferran; Berihuete, Marian; Burjachs, Francesc; Buxó, Ramon; Caruso, Laura; López, Oriol; Palomo, Antoni; Piqué, Raquel; Terradas, Xavier. Landscape transformation and economic practices among the first farming societies in Lake Banyoles (Girona, Spain). Environmental Archeology. 2014, vol. 19, num. 3, p. 298-310. doi: http://dx.doi.org/10.1179/1749631414Y.0000000033.

 
View low-bandwidth version