• UABDivulga
24/04/2013

"Tenir una visió emprenedora a la vida permet superar barreres i descobrir noves oportunitats"

Pegram Harrison, professor de la Saïd Business School (Universitat d'Oxford)
Pegram Harrison, professor en emprenedoria a la Saïd Business School de la Universitat d'Oxford i director del programa, participarà del 27 al 31 de maig a la primera edició del Food & Health Entrepreneurship Program, un programa internacional que organitza el Parc de Recerca UAB per formar investigadors universitaris de l'àmbit de ciència de l'alimentació i de la nutrició en aspectes claus en desenvolupament de negoci.
Pegram Harrison, professor de la Saïd Business School (Universitat d'Oxford)

Com ajudarà aquest curs als investigadors?
Per una banda, els investigadors aprendran a desenvolupar noves habilitats i capacitats, a més de noves actituds sobre com aprofitar les oportunitats i fer que les idees creatives es converteixen en realitats rendibles. Per altra banda, i el que considero més important, és que el curs permetrà crear una xarxa de persones afins que mantindran el contacte i es podran continuar ajudant els uns als altres un cop el programa hagi acabat.
 
Per què creu que és important per als científics enfocar el seu treball des d'una visió emprenedora?
Especialment quan és difícil trobar finançament i altres recursos, tenir una visió empresarial de la vida pot donar poder a les persones per superar les barreres i descobrir noves oportunitats que abans no veien. Els científics acadèmics ja entenen els conceptes bàsics de l'activitat empresarial: la recerca, l'originalitat, el treball en equip, la paciència. A partir d'aquests instints naturals poden treballar més fort per créixer i generar noves idees.
 
Durant el curs, com desenvoluparan les seves idees els participants?
Utilitzarem un seguit de tallers i exercicis, sobretot en equips de col·laboració, per a generar idees, posar a prova la seva viabilitat i després avaluar els recursos necessaris per fer-les realitat.
 
Creu que aquest tipus de cursos són importants per fomentar l'esperit emprenedor en la comunitat universitària?
Aquest tipus de cursos són, sens dubte, importants, sobretot quan estan acompanyats per altres esforços per fomentar l'activitat emprenedora en les comunitats universitàries. Sense les xarxes que es formen a través d'aquests cursos és molt difícil aconseguir objectius empresarials a curt i a llarg termini. A més, la creació d'una cultura emprenedora a la universitat pot obrir tot tipus d'energies que beneficiïn la comunitat de moltes maneres.
 
Segons la seva experiència, com creu que la universitat pot millorar l'esperit emprenedor dels estudiants i investigadors?
Una de les millors iniciatives que pot fer una universitat es fomentar la creació d'equips interdisciplinaris entre persones emprenedores i, així, posar a prova les idees d'uns i d'altres i explorar vies per fer que cobrin vida.
 
Quin paper haurien d'adoptar les universitats en la innovació?
Les universitats han de crear condicions perquè els científics puguin produir investigació original i rigorosa i puguin treballar en equip amb les persones que tenen habilitats complementàries per ajudar a transferir aquests coneixements. La innovació sense aplicació no té gaire valor, per això les universitats han de promoure ambdues.
 
La seva recerca es centra en l'estudi de l'emprenedoria, sobretot al sud d'Àsia. Per què creu que l'emprenedoria juga un paper vital en l'economia?
La majoria de l'activitat econòmica en el món desenvolupat prové de les empreses. En algunes regions i cultures, les formes d'organització empresarial són molt diferents a les que estem acostumats a Europa. Crec que tenim molt a aprendre de l'estudi d'aquests fenòmens per ajudar al desenvolupament econòmic i social.
 
Creu que fomentar l'esperit empresarial pot ajudar Espanya i Catalunya per superar la crisi econòmica?
Una definició d'emprenedoria és: "donar forma i explotar oportunitats on altres veuen obstacles i caos". En la història econòmica hi ha moltes evidències que demostren que l'activitat emprenedora porta a les nacions i a les societats a superar els temps difícils. Experiències d'Europa de l'Est i del Sud-est d'Àsia demostren molt bé aquesta idea, i sens dubte, hi ha exemples recents a la Península ibèrica. Si Espanya i Catalunya van poder recuperar-se amb èxit de les crisis del segle XX, sens dubte poden superar els desafiaments del segle XXI, gràcies al seu fort esperit emprenedor.
 
Com creu que les admnistracions públiques o els governs han d'ajudar als emprenedors? Com poden millorar les seves accions?
Altres poden estar en desacord, però crec que la política del govern per fomentar l'esperit empresarial hauria de ser bastant indirecta. Als empresaris, gairebé per definició, no els agrada que se'ls digui el que poden i no poden fer, de manera que considero que el millor enfocament probablement és la creació d'un entorn normatiu i reglamentari, en el qual els emprenedors puguin trobar les seves pròpies solucions i innovacions i es sentin lliures per aprofitar les oportunitats en noves empreses i organitzacions.

 
View low-bandwidth version