• UABDivulga
24/01/2022

Probiòtics per a animals: avenços en l'estudi del seu potencial

Cargol

Els probiòtics son aquells microorganismes que proporcionen beneficis a l’hoste, i en l’àmbit de la sanitat animal constitueixen un objecte de creixent interès. En aquest estudi, investigadors del Grup de Microbiologia Aplicada i Mediambiental de la UAB han confirmat el potencial probiòtic del bacteri Lactiplantibacillus plantarum en cargols Helix aspersa, així com la la trehalosa al 15% com la substància més eficaç com a crioprotector per millorar la seva supervivència en el procés de liofilització. Els resultats suposen un avenç per a l’administració de probiòtics en animals.

Istockphoto_clopixe

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) conjuntament amb l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (ONUAA) defineixen els probiòtics com microorganismes vius que administrats en quantitats adequades proporcionen diversos beneficis a l’hoste i és degut a això que l’ús de probiòtics per millorar l’estat sanitari dels animals ha estat un tema d’interès en els últims anys.

En aquesta recerca s’estudia una soca amb potencial probiòtic per afegir-la a pinso de cargols (Helix aspersa Müller) i millorar el seu estat sanitari. Es treballa amb una soca de Lactiplantibacillus plantarum amb potencial probiòtic aïllada de la microbiota intestinal del cargol. Primer de tot, es demostra que la soca té potencial probiòtic seguint les directrius marcades conjuntament per l’OMS i per l’ONUAA. Un cop demostrat, s’estudia la conservació de la soca i una de les formes per conservar microorganismes, com és la liofilització, i a més, com a resultat final obtenim el bacteri en forma de pols, i així es pot afegir al pinso.

La liofilització consisteix en la congelació del microorganisme per, a continuació, separar aquesta aigua del substrat i així obtenir un producte sec. Degut a que la congelació pot ocasionar diversos danys cel·lulars, s’utilitzen unes substàncies que es coneixen com crioprotectors per evitar aquests danys. Per aquest motiu, es fa un estudi de diversos crioprotectors per veure quin d’ells proporciona una millor taxa de supervivència al llarg del temps. Dels crioprotectors estudiats en aquesta recerca, el que ha donat millor resultats ha estat la trehalosa al 15%.

Aida Yuste, Esteban L. Arosemena, Mª Àngels Calvo

Grup de Microbiologia Aplicada i Mediambiental
Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Yuste, A., Arosemena, E.L. & Calvo, M.À. Study of the probiotic potential and evaluation of the survival rate of Lactiplantibacillus plantarum lyophilized as a function of cryoprotectantSci Rep 11, 19078 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-98723-0

 
View low-bandwidth version