• UABDivulga
18/09/2015

Les Ampolles de Lorenzini: el sisè sentit dels taurons

ampolles lorenzini
El març de 2015 es va efectuar la necròpsia d’un tauró guilla a la sala de necròpsies de la Facultat de Veterinària. L’examen de l’animal ha permès fotografiar amb detall les Ampolles de Lorenzini, que serveixen per captar camps elèctrics o canvis de temperatura, el que es coneix com el sisè sentit dels taurons.

A la Facultat de Veterinària es fan necròpsies de tortugues, cetacis i taurons protegits, gràcies a un conveni amb la Generalitat de Catalunya en el marc de la Xarxa de Resposta als Avaraments d'Animals Marins Vius i Morts, per a realitzar estudis dels exemplars trobats a la costa catalana. De les diferents espècies de taurons protegides, només cinc són presents a les nostres costes: el peix martell, el tauró blanc, el tauró pelegrí, el peix guilla i la manta.
 
Aquestes necròpsies es fan al Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària de la UAB. Durant els últims dos anys s'han estudiat un parell d'exemplars de taurons, de la mateixa espècie: tauró guilla. L'exemplar estudiat al març del 2015 era un mascle adult de 206 kg de pes i 4 metres amb 23 cm de llargada, dels quals aproximadament la meitat, 213 cm, corresponien al cos i l'altre meitat, 210 cm, al lòbul dorsal de l'aleta caudal. Els estudiants de veterinària varen poder assistir a la necròpsia d'aquest tauró, realitzada amb la col·laboració de professors del Departament de Biologia Animal.
 

 
La finalitat de la sala de necròpsies de veterinària és fonamentalment docent i tots els alumnes d'aquesta facultat estan convidats a presenciar les discussions dels casos que s’estudien al llarg de l'any. (Autora de les fotografies: Anna Pons)  
   
Primer es fa un examen extern de l'animal, per identificar si hi ha senyals de ferides o anomalies, i es prenen mesures de l'animal. Algunes d'aquestes dades del cap del peix, com la longitud morro-ull o el diàmetre de l'ull, serveixen per a catalogar-lo. Després es fa l'examen intern, s'observa la musculatura, s'obre la cavitat celòmica i s'extreuen els òrgans. Contrasta la mida d'alguns òrgans, com per exemple el fetge, de 8 kg de pes i 90 cm de llargada, amb la del cervell, de menys de 5 cm. El contingut de l’estómac s'analitza per identificar possibles paràsits o preses presents en la ingesta, i es prenen mostres dels òrgans interns així com de la pell i de diverses estructures com la musculatura, l'estructura cartilaginosa o el sistema nerviós. Aquestes mostres s'utilitzen per fer estudis i per tenir material d'arxiu.
 
Cal destacar que es varen poder observar i fotografiar les Ampolles de Lorenzini, que serveixen a aquest elasmobranqui per captar camps elèctrics o canvis de temperatura, el que es coneix com el sisè sentit dels taurons. Les ampolles es veuen a la superfície de la pell, com a petits porus, que es continuen com a conductes plens d'un material gelatinós, i una petita esfera de cèl·lules receptores, que contacten finalment amb nervis. Son nombroses les imatges externes dels porus de les ampolles de Lorenzini, però no es troben fàcilment fotografies de la seva porció interna.
 

Anna Pons
Estudiant de la Facultat de Veterinària de la UAB
 
View low-bandwidth version