• UABDivulga
27/07/2018

La UAB participa en el projecte PERFORMFISH per millorar l’aqüicultura al Mediterrani

Equip Performfish
Tres grups de recerca de la UAB participen, des de fa més d’un any, en el projecte europeu PERFORMFISH, amb l’objectiu de millorar l’aqüicultura al Mediterrani, tant per incrementar la producció com per millorar el rendiment de manera sostenible.
Reunió anual del PERFORMFISH a Gran Canaria, del 31 de maig a l’1 de juny de 2018

Dins l’àmbit del Mediterrani, el peix i altres organismes del medi marí, com els mol·luscs i els crustacis, han format tradicionalment part de la nostra dieta, aportant proteïnes d’alt valor biològic i àcids grassos essencials, entre d’altres nutrients. Tanmateix, els recursos disponibles a través d’activitats tradicionals com la pesca extractiva són limitats i han de ser gestionats des de la seva sostenibilitat.

L’aqüicultura apareix, doncs, tant a nivell local com global, com a una alternativa estratègica i complement per poder proveir les necessitats d’aliments i nutrients per a una població mundial en constant creixement. És per això que en les darreres dècades, l’aqüicultura s’ ha desenvolupat de forma molt significativa a tot el món. Tots coneixem que en països com Noruega, el salmó atlàntic és l’espècie “estrella”, però és necessari  també remarcar que a la Mediterrània existeix una producció molt important de dues espècies pròpies principalment, com són l’orada i el llobarro, peixos que ja trobem de forma molt habitual en els nostres mercats i a la nostra taula, i que en gran part venen de cria.

Actualment la producció total al Mediterrani s’apropa a les 200.000 Tm d’orada i 180.000 Tm de llobarro, una producció molt significativa però encara lluny dels 1.3 milions de Tm de salmó que anualment produeix Noruega. Un dels principals reptes per als propers anys per als països de l’Europa Mediterrània i dels països Mediterranis en general és incrementar tant la producció com, en especial, el rendiment productiu d’aquestes dues espècies i fer-ho alhora d’una forma sostenible, responsable i respectuosa amb el medi ambient. És per això que ja farà un any va començar dins del marc dels projectes H2020 el projecte PerformFish, del qual la UAB en forma part com a partner del consorci.

¿Per què la UAB hi forma part? Perquè a la Universitat, des de fa molts anys, estem treballant tant en recerca bàsica com aplicada relacionada amb l’aqüicultura i per tant les experteses presents a l’Autònoma varen ser molt importants per posicionar-se en aquesta convocatòria. En aquest sentit a Performfish hi participen tres grups de recerca, en concret els grups de recerca en salut de peixos i servei de diagnòstic patològic en peixos (SDPP) de la Facultat de Veterinària, el grup de recerca en estrès i benestar de peixos (AQUAB-FISH) de la Facultat de Biociències i el Servei d’Anàlisi de Fàrmacs de la Facultat de Veterinària. En aquest projecte els tres grups col·laboren en la recerca i la transferència de noves metodologies que permetin controlar i minimitzar el risc d’aparició de malalties, la millora de l’eficàcia terapèutica i la millora de les metodologies de traçabilitat per millorar el benestar de les orades i dels llobarros criats en les instal·lacions d’aqüicultura.     

Enllaç al vídeo del projecte

Francesc Padrós i Bover
Servei de Diagnòstic Patològic en Peixos
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Aquest projecte ha rebut finançament del Programa Marc Horizon 2020 de la Unió Europea sota el Grant Agreement núm. 727610.
 
       

 
View low-bandwidth version