• UABDivulga
31/10/2017

La UAB participa a la Small World Initiative: recerca de nous antibiòtics

Bacteris Montserrat Llagostera
El projecte està adreçat als estudiants de la UAB, per tal que participin en accions per fomentar vocacions entre els estudiants de secundària, i pretén transmetre la importància de trobar nous antibiòtics eficaços contra les malalties infeccioses. Les inscripcions estan obertes fins al 30 de novembre.

Small World Initiative és un projecte participatiu internacional, amb més de 12 països adherits, dirigit a la comunitat educativa amb l’objectiu de fomentar les vocacions científiques a partir de l’exploració de la diversitat microbiana en els sòls i la cerca de microorganismes productors de nous antibiòtics.

La idea va sorgir a la Universitat de Yale (EUA) el 2012, com a estratègia per a fomentar la vocació per a la investigació científica en els joves. La iniciativa consisteix a involucrar els estudiants en un projecte de recerca que aborda la necessitat de trobar nous antibiòtics eficaços contra les malalties infeccioses, alhora que contribueix a millorar la informació i consciència ciutadana sobre la greu problemàtica de la resistència a antibiòtics per part dels bacteris patògens. D’aquesta manera, el projecte SWI pretén transmetre a la societat les bases científiques del problema i prendre una actitud activa involucrant els estudiants i la societat en línies d'investigació orientades a solucionar-ho.

L’experiència a la UAB està coordinada per la catedràtica del Departament de Genètica i de Microbiologia Montserrat Llagostera i forma part del Programa ARGÓ de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB. A més compta amb el suport de CESIRE del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i del Grupo Especializado de Docencia y Difusión de la Sociedad Española de Microbiología. L'activitat es basa en el concepte “aprenentatge servei” i està dividida en tres fases. En una primera fase, al llarg d’aquest primer semestre del curs 2017-18, es definiran els equips de la UAB, integrats cada un d’ells per un professor de Microbiologia i entre tres i quatre estudiants que hagin superat un curs bàsic de Microbiologia que inclogui pràctiques de laboratori. Els estudiants poden procedir per tant de qualsevol grau dels impartits per la Facultat de Biociències, dels graus de Ciències Ambientals i Nanociències i Nanotecnologia de la Facultat de Ciències, dels graus de Veterinària i Ciència i Tecnologia dels Aliments de la Facultat de Veterinària i del grau de Medicina impartit per la Facultat de Medicina.

En aquesta primera fase s’assignarà a cada equip de la UAB un Centre d’Ensenyament de Secundària i Batxillerat (CESB) per tal d’establir un primer contacte durant el mes de desembre de 2017 i planificar el calendari d’activitats.

En una segona fase, a la setmana intersemestral i a l’inici del segon semestre del curs, el professorat de la UAB instruirà els estudiants de grau sobre els conceptes clau en què es basa aquest projecte (resistència a antibiòtics, aprenentatge servei, proveïment participatiu o crowdsourcing, vocacions STEM) a més d’instruir-los sobre com s’ha de realitzar l’experimentació en els centres, i les normatives de bioseguretat d’obligat compliment que imposa el projecte SWI internacional, obrint debats sobre tots aquests aspectes. Se’ls instruirà també sobre el significat de recerca i innovació responsable (RRI) i sobre la propietat intel·lectual i la seva protecció.

En la tercera fase del programa, al llarg del segon semestre del curs, cada equip acordarà autònomament amb el centre que tingui assignat les dates de la realització del projecte. Els estudiants de cada equip impartiran l’experimentació proposada i les activitats dinamitzadores en cinc sessions, tot seleccionant els millors bacteris productors d’antibiòtics que s’hagi aïllat. Aquest bacteris formaran part d’una col·lecció de la UAB i estaran a disposició de qualsevol investigador que els vulgui estudiar posteriorment.

Per participar-hi cal haver superat una assignatura de Microbiologia i fer la inscripció abans del 30 de novembre a:

 
View low-bandwidth version