• UABDivulga
22/12/2020

La neurociència de l’embaràs. Com canvia el cervell de la mare?

Projecte BeMother

Després de diverses investigacions en el camp de la neurociència, el projecte BeMother neix de la mà d’Òscar Vilarroya, investigador del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la UAB, junt amb altres investigadors i investigadores, per posar llum a algunes qüestions encara desconegudes sobre els efectes de l’embaràs en el cervell de les dones.

La maternitat comporta una sèrie d’adaptacions biològiques, psicològiques, conductuals i socials dirigides a garantir la supervivència del recent nascut i de la mare. La literatura científica, sol parlar sobre els canvis físics en el cos de la dona, les adaptacions a nivell cardiovascular, renal, metabòlic, respiratori, muscular o endocrí, però es coneixen molt poques coses sobre els canvis a nivell cerebral. Com s’adapta el cervell de la dona a l’embaràs? 

En un estudi recent vam descobrir que l’embaràs comporta canvis substancials i que duren al menys 2 anys després del part en el cervell de la mare. Aquests canvis es produïen en les àrees implicades amb l’empatia, doncs semblen preparar la mare per afrontar els reptes de la maternitat. En concret, es va observar que com més canviava el cervell, millor és el vincle entre la mare i el nadó. 

La depressió post part és una de les complicacions més comuns en l’embaràs. Si no es diagnostica i es tracta correctament, pot tenir conseqüències a llarg termini, per a la mare i el nadó, afectant negativament el vincle materno-filial i el desenvolupament infantil. Aquestes dades ens demostren la importància de conèixer com el cervell humà es prepara i s’adapta a la maternitat. 

En l’actual investigació volem saber com es reorganitza el cervell i determinar si existeix alguna relació entre els canvis cerebrals, hormonals i la aparició de trastorns mentals postpart. Per això, avaluarem el cervell de dones que vulguin quedar-se embarassades i també estudiarem les parelles del mateix sexe però no gestants. Les avaluacions es faran abans, durant l’embaràs i després del part. En cada una d’aquestes visites s’obtindran imatges cerebrals mitjançant ressonància magnètica, a part de prendre mostres de saliva i orina i realitzar uns qüestionaris per avaluar l’aspecte neuropsicològic. 

Aquest projecte és BeMother, el realitzen investigadors de la UAB, l'IMIM i l'IISGM i compta amb finançament de l'European Research Council (ERC). 

En aquests moments, el projecte es troba en fase de reclutament de voluntàries. Les persones que poden participar han de ser dones d’entre  25 i 45 anys, que no hagin estat mares prèviament, que tinguin previst tenir el primer nadó aviat i que visquin a Barcelona o voltants.

Pàgina web del projecte: https://bemother.eu/ca/ 

Per saber més detalls per participar-hi, es pot contactar a bemother.project@gmail.com.

Òscar Vilarroya

Unitat de Recerca en Neurociència Cognitiva (URNC)
Departament de Psiquiatria i Medicina Legal
Universitat Autònoma de Barcelona i Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM)

 

 

 
View low-bandwidth version