• UABDivulga
06/2013

L'ètica de l'enginyeria en el segle XXI

Investigadors del Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions de la UAB i de la UOC han analitzat quina ha de ser l'ètica de l'enginyeria en el món actual, molt dependent de la tecnologia però, alhora, preocupat per la gran quantitat d'energia que utilitzem. Aquest treball conclou que l'ètica de l'enginyeria no ha de considerar només els enginyers, sinó que també ha d'incloure les necessitats, interessos, responsabilitats i compromisos de molts altres grups, institucions i individus de la societat.

L'ètica de l'enginyeria sovint es centra en l'ètica dels enginyers, que actuen com a individus. Certament, els professionals juguen un paper central en la matèria, però els enginyers no són una singularitat dins de l'enginyeria, sinó que funcionen com a part d'una complexa xarxa de relacions mútues entre moltes altres persones, organitzacions i grups.

Quan es prenen ètica de l'enginyeria i l'ètica dels enginyers com una mateixa cosa, el paradigma de l'enginyer ètic que preval és el de l'enginyer heroic, un cert model de l'enginyer ideal: individualista i amb prou força per fer front a tots els desafiaments morals que poden sorgir. En aquest treball, sostenim que aquest no és el millor enfocament, almenys avui en el nostre món interrelacionat.

Hem assolit un alt grau d'independència de la naturalesa per mitjà de la tecnologia. A canvi d'aquesta autonomia ens hem lligat cada vegada més amb sistemes molt complexos en els quals deleguem constantment noves funcions i competències. Les preocupacions sobre el creixement sostenible sorgeixen arreu a causa del fet que ara tenim una consciència més sensible sobre l'enorme quantitat d'energia que utilitzem. Per tant, s'han de potenciar noves formes de diàleg i consens a diferents nivells, en diferents fòrums i en diferents moments del procés.

Dins d'aquests canals democràtics de participació s'han de tenir en compte no només les necessitats i els interessos, sinó també les responsabilitats i els compromisos mutus de totes les parts afectades.

Josep Maria Basart

Referències

Basart JM, Serra M. "Engineering ethics beyond engineers' ethics" Sci Eng Ethics. 2013 Mar;19(1):179-87.

 
View low-bandwidth version