• UABDivulga
02/2012

Innovació per estudiar la infertilitat masculina

La UAB ha patentat una innovació per precisar d'una manera senzilla, econòmica i fiable la infertilitat d’un individu mitjançant l’estudi de l’estrès oxidatiu dels espermatozoides, un paràmetre poc estudiat fins ara. El mètode ha estat desenvolupat per Jordi Benet i Agustí Garcia Peiró, professor i investigador de doctorat, respectivament, de la Unitat de Biologia Cel·lular i Genètica Mèdica de la Universitat. Per comercialitzar-lo s’ha creat l’spin-off CIMAB (Centre d’Infertilitat Masculina i Anàlisis de Barcelona).

La infertilitat masculina requereix una anàlisi exhaustiva de l'esperma per conèixer què origina el problema del pacient i poder-lo orientar cap al tractament més indicat. Els principals paràmetres que s’estudien actualment són la concentració, la mobilitat i la morfologia espermàtica, però recentment s'ha començat a considerar un nou paràmetre, la fragmentació de l'ADN espermàtic.
 
L’estrès oxidatiu dels espermatozoides és el principal responsable de la fragmentació de l’ADN, per això la determinació d’aquest paràmetre pot justificar la presència d’aquesta fragmentació i descartar altres factors. Això servirà per a que el metge pugui determinar la necessitat o no de receptar tractaments amb antioxidants a qui realment ho necessiti.
 
“A diferència d’altres mètodes existents, el sistema que hem desenvolupat té els avantatges que és senzill, ràpid i barat, i qualsevol laboratori el podrà incorporar fàcilment”, explica Agustí Garcia Peiró. La principal innovació consisteix en una nova formulació del medi d’anàlisi, que permet estudiar els espermatozoides de manera més precisa i minimitzar els falsos positius d’estrès oxidatiu que s’hi puguin produir.

Per poder oferir un servei de diagnòstic amb el nou mètode s’ha creat l’spin-off CIMAB (Centre d’Infertilitat Masculina i Anàlisis de Barcelona), que centrarà la seva activitat en determinar el potencial fèrtil d’un individu a partir de diferents mètodes d’anàlisi d’esperma i oferirà els seus serveis a especialistes en infertilitat, com ara ginecòlegs, uròlegs, andròlegs, clíniques de reproducció i bancs d'esperma. L'emprenedor que està al capdavant d’aquest servei és Agustí Garcia Peiró.

Actualment el 15% de las parelles en edat de procrear son infèrtils i en el 50% dels casos el factor masculí està present

Agustí Garcia Peiró
 
View low-bandwidth version