• UABDivulga
15/02/2017

Ideen un mètode per evitar la regurgitació recurrent

Ruminacio
La ruminació, la tornada del menjar cap a la boca després de ser ingerida, pot ser un problema menor o dur a complicacions nutricionals severes. L'equip del professor del Departament de Medicina de la UAB i investigador de l'Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron Fernando Azpiroz ha desenvolupat un mètode per ensenyar a qui la pateix a modular l'activitat muscular fins a suprimir aquest comportament.
istockphoto/Vicheslav

La ruminació es caracteritza per una regurgitació (tornada fins a la boca) recurrent i sense esforç, del menjar recentment ingerit, que és escopit o re-mastegat i empassat de nou. La ruminació pot tenir un rang ampli de conseqüències, des d'una interferència menor en les relacions socials fins a problemes nutricionals severs.
 
En 28 pacients amb ruminació vam enregistrar l'activitat dels músculs de la paret anterior de l'abdomen i del tòrax (músculs intercostals) mitjançant electromiografia (mesurant l'activitat elèctrica dels músculs mitjançant elèctrodes enganxats a la pell) abans i després d'un àpat. Sota control visual dels registres de l’electromiografia, es va ensenyar els pacients a modular l'activitat muscular.
 
L'estudi va mostrar que la regurgitació del contingut de l'estómac després del dinar es produeix per una maniobra coordinada, que consisteix en una abrupta compressió abdominal associada amb una succió toràcica (contracció simultània dels músculs de l'abdomen i del tòrax). Aquesta maniobra passa desapercebuda tant per al pacient com per als seus familiars i no es coneix perquè els pacients van aprendre en primer lloc aquesta resposta anormal al menjar ni quins són els desencadenants específics dels episodis de ruminació.
 
És interessant que, veient els traçats electromiogràfics, els pacients van aprendre a controlar l'activitat de la musculatura del tòrax i l'abdomen i d'aquesta manera es va aconseguir suprimir la ruminació.
 
En aquest estudi es va utilitzar una metodologia complexa per identificar el mecanisme de la ruminació i per proporcionar una guia per al tractament d'aprenentatge. És d'esperar que el procediment es pugui simplificar en el futur, el que permetrà una aplicació més àmplia.

Fernando Azpiroz
Departament de Medicina
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d’Hebron

Referències

Elizabeth Barba, Anna Accarino, Alfredo Soldevilla, Juan-R Malagelada and Fernando Azpiroz. Randomized, Placebo-Controlled Trial of Biofeedback for the Treatment of Rumination. Am J Gastroenterol 2016; 111:1007–1013; doi:10.1038/ajg.2016.197

 
View low-bandwidth version