• UABDivulga
04/07/2016

Geografia, institucions i desenvolupament: una revisió dels efectes a llarg termini del canvi climàtic

efectes llarg termini CC
La relació entre el canvi climàtic, el desenvolupament econòmic i la reducció de la pobresa han guanyat creixent interès en els últims anys. No obstant això la majoria de la literatura existent ha tendit a concentrar-se en efectes directes del canvi climàtic en l’economia a curt termini, tot i que efectes potencials a llarg termini poden ser fins i tot més importants. Una anàlisi profunda dels múltiples efectes del canvi climàtic posa en relleu la necessitat de tenir en compte la interacció entre el canvi climàtic i diverses tendències implícites del desenvolupament econòmic per al bon disseny d’estratègies d’adaptació i de plans de desenvolupament.

Autor: iStock.com/Artush.

El canvi climàtic és una realitat. I un clima canviant comporta impactes i desafiaments significatius per als països que l’experimenten. Per a països de baixos ingressos aquests desafiaments poden ser especialment importants. Però, com pot el canvi climàtic alterar les perspectives de desenvolupament econòmic i de reducció de la pobresa? En quina mesura els plans de desenvolupament econòmic han de considerar els diversos impactes del canvi climàtic i les diferents estratègies d’adaptació a aquest?
 
En el seu article publicat recentment a la revista Climate and Development, David Castells-Quintana de la UAB i Maria López-Uribe i Tom McDermott de la London School of Economics estudien els diferents mecanismes a través dels quals el canvi climàtic pot tenir un impacte a llarg termini en el desenvolupament econòmic i la reducció de la pobresa.
 
Segons els autors, el canvi climàtic té efectes directes i indirectes sobre les perspectives de desenvolupament. D’una banda, el canvi climàtic modifica les condicions ambientals, per exemple amb impactes en l’agricultura, la productivitat del treball i l’ambient d’epidèmies. Els fenòmens meteorològics extrems, conseqüència d’un clima canviant, també pertorben l’acumulació de capital. D’altra banda, el canvi climàtic també pot afectar el desenvolupament de forma indirecta, modificant l’entorn sociopolític. Dos canals són especialment rellevants, les institucions i els conflictes. Tots dos, l’entorn institucional i un marc d’estabilitat o de conflicte, tenen impactes profunds en l’evolució del desenvolupament econòmic. Tots dos es poden veure afectats pel canvi climàtic, per exemple, a través d’efectes climàtics sobre la pobresa, la desigualtat i la distribució del poder econòmic o polític, de la disponibilitat de recursos, dels incentius, i de les migracions internes i internacionals.
 
En el seu estudi, els autors revisen l’evidència empírica disponible fins a la data pel que fa als efectes directes i indirectes de condicions climàtiques canviants. L’evidència revisada confirma forts efectes dels canvis climàtics en els països pobres, especialment en estats fràgils. L’evidència apunta també cap a importants efectes indirectes en aquests països, el que pot reforçar la fragilitat institucional i la vulnerabilitat al clima. En aquesta línia, l’anàlisi posa en relleu la necessitat de tenir en compte la interacció del canvi climàtic (risc) amb les tendències de desenvolupament (per exemple, en el cas de la ràpida urbanització, l’augment de l’exposició als desastres urbans, etc.) per al bon disseny d’estratègies d’adaptació i de plans de desenvolupament.
 

David Castells-Quintana
Departament d'Economia Aplicada - UAB
David.Castells.Quintana@uab.cat

Maria López-Uribe
Tom McDermott

London School of Economics

Referències

Castells-Quintana, D.; Lopez-Uribe, M.; McDermott, T. Geography, institutions and development: A review of the long-run impacts of climate change.Climate and Development. 2016. doi: 10.1080/17565529.2016.1167665.

 
View low-bandwidth version