• UABDivulga
03/06/2015

Es útil fer una intervenció intensiva en diabètics perquè deixin de fumar

diabètics deixar de fumar nova
La diabetis es una de les malalties mes freqüents a la nostra societat i la qualitat de vida dels pacients amb diabetis i la presència de complicacions estan molt relacionades amb diferents estils de vida. Deixar de fumar és una de les prioritats més importants pels diabètics. Aquest assaig clínic ha demostrat que una intervenció intensiva dóna resultats positius, tant per deixar el tabac com per reduir el nombre de cigarrets en pacients diabètics atesos a l’atenció primària.

Autor: iStockphoto/Kenishirotie.

Hi ha evidències fortes de l’efecte perniciós del tabaquisme sobre els pacients diabètics; el consum de tabac augmenta i accelera les complicacions cardiovasculars, produint mort prematura, així com la retinopatia o la nefropatia associada a la diabetis. Alhora hi ha evidències que el consum de tabac produeix resistència a la insulina i afavoreix l’aparició de diabetis.
 
El control del tabaquisme ha d’estar inclòs sempre en el seguiment dels pacients diabètics. A més, nombrosos autors coincideixen que el pacient diabètic ha de rebre un abordatge específic en relació al seu hàbit tabàquic, diferent del que rep la població general, per les característiques pròpies de pacient d’alt risc i perquè rep habitualment una gran quantitat de visites per part dels professionals de l’Atenció Primària. Precisament per això,  l’Atenció Primària és l’àmbit assistencial més indicat per abordar aquest problema de salut.
 
L’estudi ITADI és un assaig clínic multicèntric i aleatoritzat en què s’avalua l’efecte d’una intervenció protocolitzada, intensiva i sistemàtica sobre l’hàbit tabàquic en pacients diabètics. Aquesta intervenció es basa en el Model Transteorètic del Canvi (TTM) de Prochaska i Di Clemente, que identifica que davant de qualsevol canvi de conducta les persones passen per uns estadis de canvi: precontemplació, contemplació, preparació i acció. La intervenció s’adaptava a l’estadi de canvi en el qual es trobava el pacient.
 
En l’estudi han participat 43 Centres d’Atenció Primària de la província de Barcelona i més de 400 professionals (personal de medicina de família i infermeria). Es van reclutar inicialment 1.217 pacients i finalment es van incloure 722 a l’assaig, 345 al grup intervenció (GI) i 377 al grup control (GC). Els professionals del grup intervenció van rebre formació sobre l’entrevista motivacional, el tractament farmacològic i l’entrenament en el protocol intensiu i sistemàtic, que aplicaven amb l’ajut d’un quadern de recollida de dades electrònic. La intervenció durà 1 any després del qual es van recollir les dades de l’estudi.
 
L’objectiu principal de la intervenció era aconseguir l’abstinència tabàquica; i els objectius secundaris, disminuir el consum i veure la progressió en els estadis del canvi (TTM) en el procés de deixar de fumar.
 
Amb aquesta intervenció s´ha obtingut una abstinència del 26% en el Grup Intervenció (GI) versus un 17% en el Grup Control (GC). Tanmateix, entre els pacients que no deixaven de fumar, la intervenció aconseguia una disminució mitjana de 3 cigarretes diàries, mentre en GC el consum no va variar significativament.
 
Els resultats de l’estudi són, doncs, favorables a aquest tipus d’intervenció proposada i les Guies Clíniques per al tractament de la diabetis haurien de recollir la necessitat d’una intervenció intensiva i específica sobre l’hàbit tabàquic d’aquests pacients.
 
L’equip investigador està format per professionals de l’Atenció Primària i també de recerca d’aquest mateix àmbit. L’investigador principal és el doctor Santiago Pérez Tortosa, metge de família, i van formar part d’aquest equip el doctor Carlos Martin-Cantera i la doctora Pilar Roura, professors associats del Departament de Medicina de la UAB.
 
Aquesta recerca, que va rebre una Ayuda del Instituto de Salud Carlos III l’any 2008 (Codi PI08/90345), ha estat possible gràcies a la col·laboració del programa Atenció Primària Sense Fum de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i al Servei Polimèdia del Centre de Recursos Docents de la Facultat de Medicina de la UAB en el reclutament de professionals i la difusió d’aquest projecte de recerca que s’ha fet íntegrament des de l’Atenció Primària.


Santiago Perez Tortosa
Centre d’Atenció Primària La Llagosta, Institut Català de la Salut (ICS), Barcelona

Carlos Martin-Cantera
Pilar Roura

Departament de Medicina - UAB

Referències

Perez-Tortosa, S.; Roig, L.; Manresa, J.M.; Martin-Cantera, C.; Puigdomenech, E.; Roura, P. Continued smoking abstinence in diabetic patients in primary care: a cluster randomized controlled multicenter study. Diabetes Research and Clininal Practice. 2015, vol. 107, num. 1, p. 94-103. doi: 10.1016/j.diabres.2014.09.009.

 
View low-bandwidth version