• UABDivulga
09/02/2016

Enriquiment sensorial amb feromones per millorar el benestar de lleons en captivitat

enriquiment sensorial lleons zoo
Els felins es comuniquen mitjançant feromones. Un estudi ha posat a prova l’efectivitat de dues feromones segregades pel gat domèstic a l’hora de millorar el benestar de lleons que viuen en un zoo. Utilitzades en forma de gel difusor i col·locades per tot el tancat que envoltava les instal·lacions dels animals, s’ha comprovat que augmenten la quantitat de temps que els lleons dediquen a “jugar”, a comportaments socials i a tenir activitat, i redueixen l’ansietat i l’estrès ocasionat per la captivitat.

Tot i que els zoos han millorat les condicions de maneig i els espais on habiten els seus animals en captivitat, de vegades aquests presenten comportaments anòmals com estereotípies, agressivitat o avorriment. Per tal de garantir el benestar dels animals, és important proporcionar un bon enriquiment ambiental a les seves instal·lacions que els ofereixi la possibilitat de dur a terme comportaments normals de la seva espècie.
 
Els lleons (Panthera leo) són animals socials que viuen en grups i, com la resta de felins, utilitzen feromones (subclasse de semioquímics) per comunicar-se. En altres espècies de felins els semioquímics tenen un resultat molt positiu sobre els animals. Per exemple, les mares de gat domèstic (Felis silvestris catus) segreguen la Feromona Apaivagadora del Gat (CAP) a través de les glàndules sebàcies de les mamelles per assegurar la unió mare-cadells i evitar que les cries marxin del niu. L’aplicació d’aquest component sintetitzat artificialment millora les relacions entre gats que viuen sota el mateix sostre. També la feromona “de l’amistat” dels gats, la fracció F3 de la feromona facial, s’ha comercialitzat (Feliway®) per tal de reduir l’estrès ocasionat per tot tipus de canvis en l’ambient i la rutina de vida dels gats. L’F3 inclús ha resultat útil en diferents estudis de comportament de tigres (Panthera tigris).
 
Per aquesta raó , es van utilitzar tant CAP com F3  en forma de gel difusor a un centre que comptava amb 18 lleons de diferents edats i que vivien en 3 grups diferents (de 8, 7 i 3 individus cada grup). El gel es va ficar dins d’uns aparells plàstics (semblants als ambientadors que s’utilitzen a les cases) i es van penjar per tot el tancat de la finca que envoltava les instal·lacions dels animals. L’experiment es va repetir dos cops i es va fer mesura de comportament base i també amb control.
 
Es va estudiar el comportament dels animals per buscar diferències entre els diferents tractaments, fent observacions i comptabilitzant el temps que dedicaven a cadascuna de les activitats (per exemple caminar, jugar, dormir, empolainar-se, etc.).
 
Els resultats indiquen que tant F3 com CAP augmenten la quantitat de temps que els animals dediquen a interaccions considerades com a “jocs”. F3 també va incrementar el temps de comportaments socials i d’activitat dels lleons. Els semioquímics van actuar potencialment com a reductors de l’ansietat i de l’estrès ocasionat per la captivitat (en aquest cas concret, els animals quedaven tancats en gàbies individuals a les nits i durant el dia tenien contacte visual i olfactiu amb els altres grups de lleons que derivava en agressions a través de les tanques) i això els va permetre incrementar les activitats socials.
 
Aquests semioquímics tenen un efecte positiu en el comportament dels lleons en captivitat i poden considerar-se com a potencial eina d’enriquiment sensorial per millorar el benestar dels animals.
 

Míriam Martínez Macipe
Departament de Ciència Animal i dels Aliments

Referències

Martínez-Macipe, M.; Lafont-Lecuelle, C.; Manteca, X.; Pageat, P.; Cozzi, A. Evaluation of an innovative approach for sensory enrichment in zoos: semiochemical stimulation for captive lions (Panthera leo). Animal Welfare. 2015, vol. 23, num. 4, p. 455-461. doi: 10.7120/09627286.24.4.455.

 
View low-bandwidth version