• UABDivulga
06/04/2022

Anem segurs a l'escola: modelització matemàtica amb impacte social a l'educació primària

Infants marcant rutes a l'escola sobre mapes urbans

Investigadors de la UAB han realitzat un projecte amb alumnat de 6è d'Educació Primària d'un centre escolar de Sabadell per estudiar, a partir de la modelització matemàtica, la seguretat viària en el camí de l'escola a casa. Els resultats els han permès definir els projectes de modelització matemàtica orientats a l'impacte social, que es poden aplicar a nombroses temàtiques d'interès per a les comunitats escolars. 

Lluís Albarracín i Núria Gorgorió

Des del nostre grup de recerca, el Laboratori competència matemàtica en context LABCOMeC, i en el marc de l'Educació matemàtica, hem explorat activitats i tipologies de treball d'aula que permetin als estudiants de les etapes obligatòries desenvolupar competències específiques de modelització matemàtica. 

Aquesta recerca és un estudi de cas al voltant d'un projecte escolar molt específic, dut a terme amb alumnat d'un centre escolar de Sabadell. El projecte es va emmarcar en una iniciativa per abordar la seguretat viària des de diverses perspectives. S'hi va realitzar amb l'alumnat de 6è del centre, el de major edat, amb un objectiu molt concret: estudiar la manera en què els alumnes de la resta del centre es desplaçaven de casa a l'escola, amb la finalitat de generar propostes concretes i adaptades a la realitat del centre per aconseguir que els infants poguessin transitar pels carrers de la ciutat de forma segura. 

Els alumnes es van organitzar en grups de treball i cada grup va estudiar els camins per a anar a l'escola d'una classe del centre. Primer van haver de recollir la informació que descriu els camins que utilitzen els infants, representar-los en un mapa i crear mapes resum que permetessin fer-se una idea de les necessitats generals de cada classe. En segona instància, els alumnes de 6è van haver d'identificar punts de risc per als alumnes al voltant del centre escolar i decidir quins d'ells havien d'estudiar. Una vegada repartits els punts de risc, cada grup va fer un estudi in-situ de les característiques que els feien perillosos, ja fos la geometria concreta d'una intersecció, les dificultats per als conductors per poder veure a un infant que travessa el carrer a causa dels cotxes aparcats, la possibilitat que els cotxes pugin a la vorera en marxa, etc. En un darrer pas, l'alumnat del grup de 6è va representar en un mapa les situacions de risc que es podien generar per als infants del centre, les va analitzar i va crear un conjunt de directrius de trànsit segur que va comunicar a la resta d'alumnes del centre. 

En el nostre estudi vam identificar les oportunitats d'aprenentatge matemàtic promogudes pel projecte. Aquestes oportunitats es basen en recollides de dades estadístiques, representacions de moviments en un mapa, i mesura; totes elles combinades per crear models matemàtics complexos que són la base que permet generar les directrius de trànsit segur. 

Els nostres resultats ens van permetre definir els projectes de modelització matemàtica orientats a l'impacte social, que es caracteritzen per generar un impacte social en el mateix centre escolar o el seu entorn a partir de coneixements generats pels alumnes a partir d'una activitat de modelització matemàtica, i que es pot aplicar a altres temàtiques d'interès. D'aquesta manera, les matemàtiques són el mecanisme que permet desenvolupar el projecte i generar coneixement, però també l'agent de validació de les propostes dels alumnes. 

Lluís Albarracín i Núria Gorgorió

Laboratori competència matemàtica en context (LABCOMeC)

Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals

Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Albarracín, L., Gorba, A., & Gorgorió, N. (2022). Un proyecto de modelización matemática para aprender a ir seguros a la escuela. UNO-Revista de Didáctica de las Matemáticas,95, 64-69. https://www.grao.com/es/producto/un-proyecto-de-modelizacion-matematica-para-aprender-a-ir-seguros-a-la-escuela-un095101247

 

Albarracín, L., & Gorgorió, N. (2020). Mathematical modeling projects oriented towards social impact as generators of learning opportunities: A case study. Mathematics,8(11), 2034. https://doi.org/10.3390/math8112034 

 
View low-bandwidth version