• UABDivulga
09/2014

Eficàcia d’un nou tractament per a la dermatitis atòpica en gossos

Es calcula que un 10% dels gossos pateix dermatitis atòpica, una forma molt comuna d’al·lèrgia per a la qual hi ha pocs tractaments. Un d’ells és l’ús de l’immunosupressor ciclosporina, que administrada per via oral és molt eficaç, però també provoca efectes secundaris que augmenten amb la durada del tractament. Un assaig clínic ha mostrat que la seva administració per via tòpica, possible gràcies als avenços en nanotecnologia, és eficaç en la reducció de la gravetat de les lesions i no provoca reaccions adverses.

La dermatitis atòpica, la segona forma més comuna d'al·lèrgia en els gossos, ha patit un notable increment en les últimes dècades. De fet, es creu que al voltant del 10% dels gossos pateixen aquest tipus d'al·lèrgia. No obstant això, les opcions de tractament disponibles són limitades. Tot i que la immunoteràpia al·lergen-específica segueix sent el tractament de primera elecció, ja que és la forma més segura per modular la resposta immunitària, els tractaments alternatius amb fàrmacs immunosupressors, com els glucocorticoides o la ciclosporina (CsA), també s'utilitzen en clínica. La potent activitat immunosupressora de la CsA administrada per via oral és responsable de la seva eficàcia clínica però també dels seus efectes secundaris, que augmenten proporcionalment en relació amb la durada del tractament. Per tant, quan la CsA s'utilitza de forma crònica, el risc d'efectes adversos augmenta.
 
La mala absorció de la CsA ha fet impossible la seva utilització per via tòpica. Actualment, gràcies a la nanotecnologia s'ha desenvolupat una nova formulació farmacèutica capaç d'adherir-se a la pell i permetre que la CsA penetri a través de l'epidermis i assegurar la seva absorció i acció en la dermis.
 
L'objectiu d'aquest assaig realitzat a múltiples centres va ser avaluar a cegues l'eficàcia d'aquesta nova formulació de CsA en gossos amb dermatitis atòpica. Els animals es van distribuir aleatòriament en dos grups, un grup tractat amb CsA i un grup control tractat amb placebo. Després de 21, 30 i 45 dies de tractament amb CsA tòpica es va observar una reducció en la pruïja i en la gravetat de lesions de manera efectiva i significativa. En canvi, els animals tractats amb placebo no van mostrar cap millora significativa.
 
Els resultats suggereixen que l'administració tòpica de CsA és eficaç en la reducció de la gravetat de les lesions de la pell i de la pruïja en gossos amb dermatitis atòpica. A més, cap dels animals tractats amb CsA va experimentar reaccions adverses.

Anna Puigdemont

Referències

Puigdemont, A.; Brazís, P.; Ordeix, L.; Dalmau, A.; Fuertes, E.; Olivar, A.; Pérez, C.; Ravera, I. Efficacy of a new topical cyclosporine A formulation in the treatment of atopic dermatitis in dogs. Veterinary Journal 197(2): 280-285. 2013. DOI: 10.1016/j.tvjl.2013.02.018.

 
View low-bandwidth version