• UABDivulga
08/07/2015

Efectivitat dels consells dels professionals de pediatria per evitar el fum del tabac en nadons

fills fumadors passius
El fum del tabac té efectes perjudicials sobre la salut i, en el cas de la infància és especialment preocupant per les seves característiques, que fa que assimilin més quantitat de tòxics, en tenir major freqüència respiratòria en relació a l’alçada i pes d’un adult i a més, per la immaduresa pròpia que els fa més sensibles als seus efectes. L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha realitzat un estudi, pioner a nivell de l’Estat, que avalua l’efectivitat d’una intervenció breu per reduir el tabaquisme passiu en els nadons a les consultes d’atenció primària.

El fum del tabac està compost per la barreja de dos tipus de fum: el fum que exhala la persona que fuma i el produït per la cigarreta en la seva combustió espontània. Gran part del fum que inhala el fumador passiu (+70%) està compost per la combustió de la cigarreta i només una petita part (30%) procedeix del fum que exhala el que fuma.
 
Si s’evita l’exposició al fum del tabac en els infants, es poden obtenir molts beneficis per a la seva salut, entre altres, disminuir el risc de patir infeccions de coll, la probabilitat d’infeccions respiratòries agudes, d’infeccions d’orella i reduir el risc de la síndrome de mort sobtada.
 
Tenint en compte tot això, i que una part important dels nadons tenen algun progenitor que fuma, l’Agència de salut pública de Catalunya ha realitzat un estudi, pioner a nivell de l’Estat i publicat al número de març de la revista Journal of Epidemiology and Community Health, que avalua l’efectivitat d’una intervenció breu per reduir el tabaquisme passiu en els nadons a les consultes d’atenció primària.
 
Es van estudiar 1.101 nadons fills/es de progenitors que fumen, atesos per 261 professionals de Pediatria a 83 centres d’atenció primària, que es van assignar o bé a un grup intervenció o a un control.
 
Es va analitzar la nicotina en el cabell a una submostra de 253 infants. Aquesta determinació és molt específica i molt vàlida per recollir exposició a llarg termini al tabac, ja que cada centímetre de cabell recull un mes d’exposició. El 79% (8 de cada 10) tenia 1 o més ng/mg (nanogram/mil·ligram) de nicotina, és a dir, estava exposat a nivells perjudicials de nicotina. El 25% d’ells estava molt exposat, és a dir, tenia nivells d’exposició superiors als 10 ng/mg, que equivalen a un fumador actiu. Mostraven més exposició els nadons fills/es de pares i mares de pitjor nivell socioeconòmic, amb major dependència a la nicotina, que utilitzaven mesures no efectives per protegir-los del fum i els nadons que dormien a l’habitació amb els progenitors. En el 51% d’ells van disminuir de forma clara els nivells de nicotina en cabell al final de l’estudi (6 mesos).
 
Malgrat que la majoria dels pares i mares declaraven prendre mesures per evitar l’exposició al fum del tabac, sovint les mesures que realitzaven no eren efectives. El fum del tabac es comporta com el vapor, persisteix en l’atmosfera i s’instal·la al medi ambient impregnant la roba, els cabells, els mobles, les cortines, etc. Per això l’estudi s’ha centrat en el consell dels professionals cap als pares per a què, si no els és possible deixar de fumar, aprenguin a evitar l’exposició dels seus nadons eficaçment (no fumar mai dins la casa o el cotxe). Més dels 50% dels participants del grup intervenció van millorar les mesures que prenien per evitar l’exposició dels nadons tant a casa (54%), com al cotxe (51%).
 
L’estudi mostra que la intervenció de professionals ha estat eficaç i ha reduït l’exposició dels nadons al fum del tabac. De fet els progenitors del grup intervenció tenien un 59% més de probabilitats d’haver millorat les mesures preventives a casa i un 30% al cotxe que els del grup control, una vegada ajustat pels altres factors que influïen.
 
Aquest estudi és un exemple de transferència de l’evidència generada mitjançant investigació per implementar un programa en l’àmbit assistencial, ja que a partir dels seus resultats s’ha iniciat a Catalunya el programa Infància sense fum, que forma part de les estratègies de prevenció i control del tabac de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. L’objectiu ha estat el de sensibilitzar, formar i facilitar en la intervenció en tabaquisme passiu i per això s’ha desenvolupat un innovador sistema de formació en línia basat en casos clínics, que ha estat reconegut entre els projectes premiats a la passada jornada del Pla de Salut 2014. També s’han elaborat fullets pels pares i mares , una Guia d’intervenció per a professionals i una videocàpsula pels centres de salut.
 

Guadalupe Ortega Cuelva
Subdirecció general de Promoció de la Salut
guadalupe.ortega@gencat.cat

Carlos Martín-Cantera
Departament de Medicina (UAB)
Carlos.Martin@uab.cat

Referències

Ortega Cuelva, G.; Cabezas Peña, C.; Almeda Ortega, J. et al. Effectiveness of a brief primary care intervention to reduce passive smoking in babies: a cluster randomised clinical trial. Journal of Epidemiology and Community Health. 2015, vol. 69, p. 249–260. doi: 10.1136/jech-2014-204708.

 
View low-bandwidth version