• UABDivulga
29/09/2015

Diferències entre el Tempo Cognitiu Lent i el Dèficit d’Atenció

dèficit d'atenció i tempo cognitiu lent
Aquest treball de recerca té com a objectiu diferenciar els símptomes de Dèficit d’Atenció i de Tempo Cognitiu Lent que presenten infants i adolescents diagnosticats prèviament amb TDAH en un hospital de Catalunya. Aquesta diferenciació es realitza a partir de l’avaluació del Funcionament Executiu, que se sap que es troba afectat en infants amb TDAH. Els resultats d’aquesta investigació mostren que el Tempo Cognitiu Lent pot diferenciar-se del Dèficit d’Atenció i ajuden a millorar la comprensió dels símptomes del Tempo Cognitiu Lent.

El Dèficit d’Atenció és un dels subtipus del Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH), i es caracteritza per la dificultat per enfocar i mantenir l’atenció en tasques, problemes per seguir instruccions, organitzar, planificar i finalitzar activitats. Els infants que presenten Dèficit d’Atenció tenen greus dificultats per realitzar tasques que requereixen esforç mental, perden objectes, són oblidadissos i descuidats. Tot això afecta de manera directa al seu desenvolupament acadèmic, personal i social. En els últims anys s’ha relacionat en gran mesura el Dèficit d’Atenció amb característiques conductuals com somnolència, lentitud, poca energia, somiar desperts, decrement en l’estat d’alerta i orientació, i alt nivell de conductes internalitzants. Aquest conjunt de símptomes es coneix com Tempo Cognitiu Lent.

En el present estudi es van avaluar 76 infants i adolescents d’entre 6 i 17 anys d’edat que eren atesos en un servei de salut mental infantil i juvenil d’un hospital a Catalunya, on havien estat diagnosticats prèviament amb Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH). També es va entrevistar els pares. Els instruments utilitzats van ser: una entrevista diagnòstica, un instrument per avaluar el Funcionament Executiu (que permet a les persones dirigir i orientar el seu comportament a l’obtenció d’un objectiu i regular la conducta emocional, cognitiva i social) i uns instruments per avaluar la presència de símptomes de Tempo Cognitiu Lent. Les anàlisis de l’estudi van ser encaminades a conèixer l’associació que hi ha entre els símptomes dels trastorns estudiats i les deficiències del Funcionament Executiu que van presentar els nens avaluats.

Es va trobar que els símptomes de Tempo Cognitiu Lent estan associats a deficiències cognitives diferents de les que presenten els nens amb símptomes de Dèficit d’Atenció. És a dir, es demostra que el deteriorament en el funcionament executiu de nens amb Tempo Cognitiu Lent no depèn de la presència del Dèficit d’Atenció. Així, aquests resultats ajuden a millorar la comprensió nosològica del Tempo Cognitiu Lent i evidencien la necessitat de crear un diagnòstic diferencial entre el Tempo Cognitiu Lent i el Dèficit d’Atenció. Igual que altres autors, els resultats donen suport a la idea que el Tempo Cognitiu Lent és un constructe simptomatològic que pot presentar-se en comorbiditat amb el TDAH, però que no necessàriament forma part del Dèficit d’Atenció. D’altra banda, es considera que l’avaluació del Funcionament Executiva és una eina important i necessària per aclarir i comprendre de millor manera els trastorns abans descrits.
 

Eva A. Araujo
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut

Referències

Araujo, E. A.; Jané, M. C.; Bonillo, A.; Arrufat, F. J.; Serra, R. Executive Functioning in children and adolescents with symptoms of Sluggish Cognitive Tempo and ADHD. Journal of Attention Disorders. 2015, vol. 19, num. 6, p. 507-514.

 
View low-bandwidth version