• UABDivulga
14/09/2020

Determinen qui va pintar art rupestre a partir de l'estudi d'empremtes dactilars

Estudi de les empremtes dactilars en art rupestre

Un equip de recerca coliderat per la UAB ha aplicat per primera vegada l'estudi de paleodermatòglifs a l'art rupestre. Ho ha fet a l'abric de Los Machos (Granada), on han identificat dues empremtes dactilars pertanyents a sengles individus de diferent edat i possiblement sexe. L'estudi demostra el potencial d'aquesta tècnica per aprofundir en el context sociocultural de l'art prehistòric en els jaciments de tot el món. 

Les pintures rupestres potser són una de les manifestacions simbòliques humanes amb més àmplia difusió en el món. Les recerques en aquest àmbit s'han centrat en l'estudi dels motius representats, el seu significat, la seva distribució geogràfica i la seva cronologia. Però qui va pintar o va gravar les grafies és una de les qüestions que més interès suscita en els investigadors: conèixer el sexe i edat dels autors dels panells pictòrics permetria definir en quin context social es van realitzar, si van ser actes individuals o per part de diversos membres de la comunitat. 

Un estudi publicat a la revista Antiquity ha aplicat per primera vegada l'estudi dels paleodermatòglifs o empremtes dactilars antigues a l'art rupestre i ha demostrat el potencial d'aquesta tècnica per als estudis d'art prehistòric. Les anàlisis han estat duts a terme pel grup de recerca GROB - Grup de Recerca en Osteobiografia de la UAB -amb la professora Assumpció Malgosa com a coordinadora-, i han permès destriar el perfil biològic dels autors del panell d'art esquemàtic de l'abric de Los Machos, situat al vessant est del Cerro de Jabalcón a Zújar, Granada, d'entre 7.000 i 5.000 anys d'antiguitat.

Els investigadors han identificat 32 motius pintats, sobre els quals han determinat les empremtes dactilars de dos individus diferents: un home adult, major de 36 anys, i possiblement una dona jove o, més probablement, un individu juvenil, que podria ser femení o masculí.

"La identificació de dos individus de diferent edat o sexe obre noves perspectives en la interpretació de l'art rupestre pel que fa al context social en el qual es va produir, en què destaca la participació de diferents membres de la comunitat.  Demostra que la representació no estava limitada a un conjunt concret d'edat o sexe”, assenyala Assumpció Malgosa.

Les pintures identificades probablement s'han conservat al complet, segons l'estudi, que ha determinat també, per la superposició de les figures i els diferents colors dels pigments, que es van realitzar en dues fases, que correspondrien a dos episodis cronològics diferents. L'anàlisi de l'amplada dels traços ha permès confirmar que el pigment es va aplicar amb els dits. Les empremtes dactilars documentades pertanyen a la fase 2, la més recent, d'un pigment ocre fosc.

En la recerca s'ha realitzat una anàlisi de l'abric i del panell pictòric, que ha comprès la seva morfologia geològica (causant de la conservació i durabilitat de les pintures al llarg del temps), les tècniques utilitzades, el context arqueològic regional, l'atribució cronològica i la identificació del perfil biològic dels autors de les pintures a través de l'anàlisi de paleodermatòglifs.

En l'estudi han participat: Francisco Martínez Sevilla (Universidad de Alcalá), Meritxell Arqués, Xavier Jordana i Assumpció Malgosa (Universitat Autònoma de Barcelona), José Antonio Lozano Rodríguez, Margarita Sánchez Romero i Javier Carrasco Rus (Universidad de Granada) i Kate Sharpe (Durham University al Regne Unit). 

Allò que ens diuen els paleodermatòglifs

Els paleodermatòglifs són empremtes dactilars que es troben en contextos arqueològics. Impressions de pell antigues fetes accidentalment o fins i tot voluntàriament que es poden trobar en diferents materials, com en les parets de coves com l'abric de Los Machos o en superfícies ceràmiques.

En els casos en què es conserven bé, el seu estudi permet identificar el sexe i l'edat dels seus autors a través de l'anàlisi de les crestes en les empremtes: existeixen diferències entre sexes en el nombre de crestes i en l'amplada  (els homes tenen crestes majors que les dones). Igualment, hi ha particularitats per l'edat: a pesar que el patró d'empremtes dactilars no canvia durant la vida, la distància entre les crestes augmenta durant el creixement i s'estabilitza en l'edat adulta. L'estudi de les empremtes dactilars arqueològiques i la comparació amb petjades actuals permet definir el sexe i l'edat amb rangs de probabilitat.

Referència: Martínez-Sevilla, F., Arqués, M., Jordana, X., Malgosa, A., Lozano Rodríguez, J.A., Sánchez Romero, M., Sharpe, K. y Carrasco Rus, J. (2020). Who painted that? The authorship of Schematic rock art at the Los Machos rockshelter in southern Iberia. Antiquity, 1-19. DOI: https://doi.org/10.15184/aqy.2020.140

 

 
View low-bandwidth version