• UABDivulga
07/2013

Descrites nou noves espècies d'insectes

Investigadors de la UAB, en col·laboració amb d'altres universitats estatals i del Museu Valencià d'Història Natural han publicat una monografia sobre el gènere Coletina. Aquest gènere d'insectes viu a coves, és gairebé transparent i cec. Com a resultat d'aquesta investigació, han descrit nou noves espècies incrementant el número d'espècies d'aquest gènere de 12 a 21 a nivell mundial. Algunes d'aquestes noves espècies són endèmiques de diferents coves que van des de Cadis a Tarragona.  

Els Coletinia son uns insectes petits (la majoria d’espècies no arriben als 10 mm de longitud), que viuen a coves i, per això, normalment estan poc pigmentats, essent alguns quasi transparents i cecs. També podem dir que, encara que pertanyent a un altra família, son del mateix grup (Ordre Zygentoma) que els peixets de plata, tant comuns a les nostres cases, banys i biblioteques.

Les característiques esmentades, mida petita, fragilitat i hàbitat tan peculiar fa que no sigui fàcil el seu estudi. La troballa de nombroses mostres del gènere Coletinia a coves de la conca mediterrània des de Tarragona fins a Cadis ha permès als autors la revisió del gènere a la Península Ibèrica, de on se’n coneixien només 4 espècies.

En el treball s’expliquen las característiques del gènere i s’inclou un quadre amb la llista de les espècies conegudes a tot el mon (12 en total) amb la seva distribució geogràfica. Com a resultat d'aquesta revisió, es descriuen nou noves espècies: C. herculea n. sp., endèmica de Cadis; C. vergitana n. sp. procedent de la serra de Gádor a Almeria; C. calaforrai n. sp. del carst de guixos d'Almeria; C. intermedia n. sp., de coves de Múrcia i Alacant; C. diania n. sp., trobada al nord de la província d'Alacant; C. longitibia n. sp. i C. tessella n. sp., ambdues troglobies de València; C. redetecta n. sp., de coves de Castelló, i finalment C. hernandoi n. sp., endèmica de Tarragona.

A més, C. maggii (Grassi, 1887) es cita per primera vegada a la Península Ibèrica, i també s'aporten noves dades sobre C. mendesi, C. tinauti i C. capolongoi que amplien la seva distribució geogràfica i s'afegeix la informació disponible sobre els seus caràcters anatòmics i biologia.

Aquests resultats incrementen el nombre d'espècies conegudes d'aquest gènere fins a 14 en l'àrea ibèrica i fins a 21 a nivell mundial. Les noves espècies es descriuen i comparen amb les prèviament conegudes i més estretament relacionades del gènere. Es discuteixen els caràcters amb major interès taxonòmic, utilitzant estudis tant de microscòpia òptica com de microscopi electrònic de rastreig. Es proporciona també una clau per a la identificació de les Coletinia ibèriques i un mapa amb la seva distribució.

Rafael Molero, Miquel Gaju. 
Universidad de Córdoba

Alberto Sendra
Universidad de Alcalá

Sergio Montagud
Museu Valencià d'Història Natural

Pablo Barranco
Universidad de Almería

Carmen Bach

Referències

Molero, Rafael; Bach, Carmen; Sendra, Alberto; Montagud, Sergio; Barranco, Pablo; Gaju, Miquel. "Revision of the genus Coletinia (Zygentoma: Nicoletiidae) in the Iberian Peninsula, with descriptions of nine new species" Zootaxa 3615 (1): 1–60 (15 Feb. 2013).

 
View low-bandwidth version