• UABDivulga
01/2012

Descobreixen un nou sistema binari de raigs-gamma a la nostra galàxia

L'equip de col∙laboració del telescopi espacial Fermi‐LAT, integrat entre altres pels científics de l'Institut de Ciències de l'Espai (CSIC‐IEEC), amb seu a la UAB, Andrea Caliandro, Daniela Hadasch i Diego Torres, ha descobert un nou sistema binari de raigs gamma en els voltants del centre Galàctic. El descobriment ha merescut la publicació de l'estudi a la prestigiosa revista Science ja que a dia d'avui, només es coneixen uns quants sistemes que emeten en raigs gamma.

Actualment es creu que hi ha dos tipus de sistemes binaris de raigs gamma. El primer consisteix en un sistema que podria estar composat per una estrella massiva i un objecte compacte com podria ser una estrella de neutrons ‐una estrella mes massiva que el Sol però comprimida fins a tal punt que la seva grandària no arriba als 12 km de diàmetre‐. Per fer‐se una idea, el Sol és més petit en massa pero 60.000 vegades més gran en diàmetre. El segon escenari correspon a la mateixa situació, però en aquest cas l’objecte compacte és un forat negre.

Fins ara, s’havien descobert aproximadament set sistemes binaris, del quals, encara, a dia d’avui, només es coneixen, en la majoria dels casos, les característiques de l’estrella de la seqüència principal però no les de l’objecte compacte.

El descobriment del nou sistema s’ha aconseguir mitjançant l’utilització les observacions obtingudes pel telescopi de gran àrea Fermi‐LAT, colectades durant més de dos anys, i l’aplicació d’un algoritme matemàtic. Amb la ajut d’aquest algoritme, es va detectar el sistema binari entre més de 1400 fonts que emetien en raigs gamma.

Un cop trobat aquest sistema es va procedir a realitzar observacions en altres longituds d’ona com als raigs‐X, longituds d’ona de ràdio i al visible‐òptic per tal d’aconseguir precisar les característiques del mateix. Aquestes observacions van ajudar a dilucidar la naturalesa exacta de l'estrella de la seqüència principal però no van aportar informació rellevant respecte a l'objecte compacte, de manera que encara no se sap si és una estrella de neutrons o un forat negre.

El telescopi espacial de gran àrea Fermi‐LAT porta observant l'Univers d'altes energies des que va ser llançat l'any 2008. De moment, ha aconseguit descobrir aquest sistema per ser una font de raigs gamma molt brillant.

No obstant això, la quantitat de fonts de raigs gamma detectades per Fermi i classificades en el seu primer catàleg prediuen la possible existència de centenars de sistemes binaris menys brillants. Per tal de trobar‐los, se seguirà observant amb el telescopi Fermi per així detectar un nombre estadísticament robust de sistemes i entendre l'origen i naturalesa d'aquests sistemes.

Daniela Hadasch, Diego Torres, Andrea Caliandro

Referències

Article a Science
http://www.sciencemag.org/content/335/6065/189

 
View low-bandwidth version