• UABDivulga
01/12/2015

Descobreixen un micobacteri ambiental amb capacitat antitumoral

micobactèria antitumoral
Actualment, el càncer superficial de bufeta es tracta amb Mycobacterium bovis BCG, eficaç a l’hora d’evitar l’aparició de nous tumors però que comporta tota una sèrie d’efectes adversos en els pacients. El Grup de Recerca en Micobacteris de la UAB ha descobert la capacitat antitumoral de Mycobacterium brumae, més fàcil de produir i que després del tractament és eliminat per les cèl·lules, de manera que podria tenir menys efectes adversos en els pacients que Mycobacterium bovis BCG.
Mycobacterium brumae.

En el tractament del càncer superficial de bufeta s’utilitza el Mycobacterium bovis BCG, un tractament eficaç per a evitar l’aparició de nous tumors però que comporta tota una sèrie d’efectes adversos, entre els quals s’han descrit infeccions per BCG en el malalt.
 
El Grup de Recerca en Micobacteris de la UAB ha descobert la capacitat antitumoral de Mycobacterium brumae. Els estudis preclínics realitzats indiquen que el M. brumae redueix la proliferació de les cèl·lules tumorals i és capaç d’activar el sistema immunològic cap a un perfil antitumoral. A més la demostració de la no patogenicitat del M. brumae fan d’aquest micobacteri ambiental un candidat idoni per a substituir el BCG en el tractament d’aquest tipus de càncer.
 
Els micobacteris són els únics bacteris que s’utilitzen per al tractament del càncer des de fa més de 25 anys. Concretament el Mycobacterium bovis BCG, utilitzat també com a vacuna per a la tuberculosi, s’administra intravesicalment a malalts de càncer de bufeta superficial després de la resecció del tumor. Aquest micobacteri evita l’aparició de nous tumors, i la progressió a estadis més invasius de la malaltia. Malgrat la seva eficàcia, el BCG comporta nombrosos efectes adversos, els més greus dels quals són casos d’infeccions pel BCG, que han de tractar-se amb fàrmacs antituberculosos.
 
La recerca iniciada fa set anys i dirigida per la Dra. Esther Julián del grup de Recerca en Micobacteris del Departament de Genètica i de Microbiologia de la UAB, amb un ampli grup d’espècies de micobacteris, ha portat al descobriment de la capacitat antitumoral del Mycobacterium brumae.
 
Els estudis han demostrat in vitro que el M. brumae és capaç de reduir el creixement de les cèl·lules tumorals de bufeta tant de baix com d’alt grau de diferenciació sense afectar les cèl·lules no tumorals. D’una altra banda el M. brumae és capaç d’activar el sistema immunològic de l’individu, induint tant la producció de citocines com l’expressió de marcadors d’activació en macròfags. El M. brumae activa també cèl·lules mononuclears de sang perifèrica aconseguint que aquestes tinguin un efecte citotòxic sobre les cèl·lules tumorals de bufeta. Finalment estudis preclínics realitzats en el model murí ortotòpic de càncer de bufeta han demostrat l’eficàcia del M. brumae en el tractament d’aquesta malaltia. Els ratolins amb tumor de bufeta tractats amb aquest micobacteri, de la mateixa manera que es tracten els pacients, sobreviuen més temps que els no tractats, i inclús en una major proporció que els tractats amb el BCG. Els estudis realitzats a la UAB també demostren la no patogenicitat de M. brumae que, a diferència del BCG, és eliminat per les cèl·lules, indicant així que tindria menys efectes adversos en els pacients que els que presenta el BCG.
 
M. brumaeés un micobacteri de creixement ràpid i no patogen, fet que fa la seva producció a gran escala més senzilla i ràpida que la producció de BCG. Cal destacar que la dificultat de produir el BCG està portant els darrers anys greus problemes en el seu subministrament, amb la conseqüent problemàtica en el tractament dels malalts amb càncer superficial de bufeta. En conjunt, els resultats obtinguts indiquen que el M. brumae és un candidat idoni per a substituir al BCG en el tractament del càncer superficial de bufeta.
 
El treball ha estat realitzat en col·laboració amb la Dra. Rosa M. Rabanal de la Unitat de Patologia Murina i Comparada del Departament de Medicina i Cirurgia Animals de la UAB, i el grup Bacterial Infections and Antimicrobial Therapies de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) liderat pel Dr. Eduard Torrents.
 

Esther Julián
Grup de Recerca en Micobacteris
Departament de Genètica i de Microbiologia

Referències

Noguera-Ortega, E.; Secanella-Fandos, S.; Eraña, H.; Gasión, J.; Rabanal, R. M.; Luquin, M.; Torrents, E.; Julián, E. The non-pathogenic Mycobacterium brumae inhibits bladder cancer growth in vitro, ex vivo, and in vivo. European Urology FOCUS. 2015.  doi: 10.1016/j.euf.2015.03.003.

 
View low-bandwidth version