• UABDivulga
22/09/2022

Control automatitzat del benestar de pollastres i porcs a l'escorxador

Projecte aWISH

La Facultat de Veterinària de la UAB, l’empresa càrnica Grup Batallé i el clúster INNOVACC formen part d’un consorci per dur a terme el projecte europeu aWISH, adreçat a la millora del benestar del porcí, i participaran en un dels 6 grups pilot de la iniciativa.

istock/didesign021

El projecte aWISH (Animal Welfare Indicators at the SlaughterHouse) té com a nucli el seguiment automatitzat i a gran escala d’indicadors de benestar animal per quantificar l’estat de benestar a la granja, durant la càrrega i descàrrega dels animals, el seu transport i el seu sacrifici. Es desenvoluparan i es provaran nous sensors i els acompanyaran eines i algoritmes de decisió d’intel·ligència artificial per mesurar aquests indicadors, de manera que les dades es puguin recollir de manera contínua i automàtica. L’objectiu és utilitzar aquestes dades per donar feedback i consells sobre bones pràctiques als responsables dels pollastres i dels porcs al llarg de la seva vida (granger, transportista, escorxador). Aquest enfocament es desenvoluparà i s’avaluarà amb la col·laboració estreta de tots els actors implicats, des dels ramaders fins als responsables polítics i els ciutadans.

El projecte aWISH està finançat per la Comissió Europea mitjançant el programa Horizon Europe i s'executarà a partir de l'1 de novembre de 2022, amb una durada de 4 anys. El projecte està liderat per l’ILVO (Institut de Recerca de Flandes per a l'Agricultura, la Pesca i l'Alimentació, Bèlgica) i compta amb 24 socis de 13 països europeus. Al nucli del projecte hi ha 6 grups pilots regionals de producció de pollastre i porc, repartits per Europa, on es provaran i validaran els seus desenvolupaments.

Esquema del projecte

El projecte se centra en pollastres i porcs d’engreix per diversos motius. Tots dos sectors són segments econòmics molt importants de la UE i de la producció mundial d’aliments. Tanmateix, també tracten un gran nombre d’animals, que requereixen una atenció individualitzada per optimitzar el seu benestar. Els pollastres d'engreix i els porcs són els animals de granja sobre els quals els ciutadans de la UE han mostrat més preocupació en relació al seu benestar. A més, el seguiment individual del benestar d’aquests animals a la granja és difícil i requereix molt de temps. Amb els mètodes automatitzats concentrats en una ubicació central, com és l'escorxador, podem ajudar a superar aquest repte. A partir dels resultats que s’obtinguin al llarg del projecte amb aquests dos tipus d'animals de granja, esperem una aplicació dels coneixements i de la tecnologia a altres tipus de bestiar productor de carn, com ara vedella, galls dindis o ànecs.

El projecte aWISH utilitza un enfocament multi-actor centrat en l'acceptabilitat dels usuaris i la creació conjunta amb les diferents parts interessades. Els sis experiments pilot (vegeu el mapa) estan dirigits per equips multidisciplinaris i desenvoluparan i provaran noves tecnologies de control del benestar animal, recopilaran les dades necessàries sobre el benestar dels animals a la seva regió específica i provaran l'eina de retroalimentació aWISH. A més d'aquesta avaluació del benestar animal, també es realitzarà una avaluació ambiental per detectar sinergies i minimitzar els possibles compromisos entre la millora del benestar animal i els impactes ambientals. S'exploraran combinacions d'opcions innovadores de benestar animal amb una alta eficiència ecològica i un consum reduït de recursos al llarg de tota la cadena de producció. Es desenvoluparà un catàleg d'indicadors de benestar animal per a qualsevol part interessada que els faci servir, per avaluar el benestar dels porcs  i dels pollastres d'engreix. També es redactaran guies de bones pràctiques que ajudaran els actors externs a desplegar les tecnologies aWISH i l'eina de retroalimentació i a millorar el benestar animal a tota Europa.

Els socis espanyols, tots ells ubicats a Catalunya, d'aquest projecte són:

•    Selecció Batallé SA – BATALLÉ GRUP (empresa productora de porcs)
•    Universitat Autònoma de Barcelona UAB (universitat i institut de recerca).
•    INNOVACC Clúster català de la carn i la proteïna alternativa amb més de 120 membres de tota la cadena de valor de la carn i la proteïna alternativa (ramaderia, escorxadors, sales de desfer, elaboradors de producte, fabricants de maquinària, serveis logístics, fabricants d'additius, tractament i valorització de subproductes, enginyeries, consultories, laboratoris sanitaris i solucions d'higiene...) a més d’institucions relacionades amb el sector situades a l’entorn de les empreses (universitats, cambres de comerç, centres de recerca, associacions professionals...).

El Departament de Ciència Animal i dels Aliments que es troba a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) aposta per la innovació i el desenvolupament del coneixement en les àrees de Ciència Animal, Seguretat Alimentària i Tecnologia dels Aliments. Els participants de la UAB han realitzat investigacions en diversos aspectes relacionats amb el benestar animal, entre els que destaquen els problemes de benestar durant el transport i el sacrifici; els mètodes d'avaluació del benestar a les explotacions ramaderes; el comportament social; el comportament maternal i mortalitat neonatal; i, per últim, la valoració del dolor en diverses espècies d’animals.

La UAB participarà en diverses tasques del projecte, algunes com a líder i altres com a soci. Aquestes tasques consisteixen en la revisió sistemàtica de la informació científica existent, inclosos els resultats de validació i la precisió de les tecnologies proposades. La informació obtinguda dels indicadors mesurats es reunirà per obtenir un catàleg per a porcs i pollastres d'engreix. El catàleg inclourà una llista d'indicadors de benestar, una descripció de la metodologia i les possibles tecnologies per mesurar cada indicador, i qualsevol informació addicional necessària per poder seleccionar i avaluar el catàleg.

La UAB també donarà suport amb les dades automatitzades i recollides de manera rutinària per al seguiment del benestar del porc i pollastres als centres pilot i s'analitzaran les cadenes de subministrament per investigar i il·lustrar el seu potencial per millorar el benestar animal en les diferents etapes de producció (en granja, transport i sacrifici) i a nivell de granja. Així mateix, participarà en el panell d'experts que tindrà la funció de recuperar i compartir la informació generada sobre tecnologia, processos, pràctiques ramaderes, indústria, regulació sectorial i mercats, o societat i percepcions.

S.BATALLÉ liderarà el grup pilot de porc a Espanya amb la UAB com a co-líder científic. Les tecnologies necessàries d'alt nivell de TRL (≥ 7) s'instal·laran a l'escorxador participat per Batallé per a la recollida de dades. Es desenvoluparan i provaran tecnologies noves amb TRL entre 2 i 5 i es posaran a prova in situ. Algunes de les tecnologies estudiades seran: sistemes de càmeres per a lesions cutànies, genolls inflats o bursitis i contusions de llom, sistemes d'àudio per a la detecció de vocalització d'estrès direccional, sensors d'activitat per valorar l’estrès, sistemes de monitorització amb càmeres per a la valoració de tinció de llàgrima i sistemes automàtics de control de pulmons i fetge, entre d’altres.

INNOVACC és l'encarregat de coordinar les tasques dedicades a la comunicació, difusió i explotació, que té com a objectiu promoure la interacció amb tots els agents implicats (de la granja fins a la taula) per garantir la compartició i transferència de coneixement mitjançant una comunicació i difusió clara, i la posterior explotació dels resultats del projecte a nivell europeu.

Els objectius del projecte estan en sintonia amb la preocupació social pel benestar dels animals que manifesten cada cop més ciutadans a molts països Europeus.

Xavier Manteca, Pol Llonch

Departament de Ciència Animal i dels Aliments
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

UE disclaimer

 

 
View low-bandwidth version