• UABDivulga
19/12/2018

CONECT-e, plataforma que contribueix a conservar el coneixement agroecològic com a bé digital comú

projecte ICTA
Des de l’ICTA-UAB (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) s’ha dut a terme el projecte CONECT-e, una plataforma oberta al públic general que recull el coneixement agroecològic tradicional en bens digitals comuns per tal de preservar-lo. Aquesta eina permet als agricultors gestionar de manera eficient amb els seus propis recursos les transicions agroecològiques.

Aquest article explora com transformar el coneixement agroecològic tradicional en un bé digital comú pot esdevenir clau per a mantenir-lo i protegir-lo. Es pot arribar a aquesta conclusió després d’analitzar la plataforma CONECT-e la qual recull aquest coneixement i el fa accessible al conjunt de la societat. Mantenir sistemes de coneixement com aquest pot contribuir a mantenir sistemes alimentaris que siguin cultural i ambientalment sensibles i és, per tant, rellevant per a les transicions agroecològiques.

Les dades mostren que CONECT-e (que va arribar a les 150.000 visites, 467 usuaris i més de 19.000 entrades en el seu primer any de funcionament) ha aconseguit documentar 452 varietats tradicionals de 81 espècies diferents. A més, les pàgines de varietats tradicionals han tingut 27.057 visites. Les espècies de les que s’han documentat més varietats inclouen el tomàquet (Solanum lycopersicum), amb 68 varietats; les mongetes (Phaseolus vulgaris), amb 45 varietats; i el pebrot (Capiscum annuum), amb 34 varietats documentades. El total de varietats documentades es troben localitzades en 14 de les 17 Comunitats Autònomes d’Espanya i en 96 de les 327 diferents comarques del territori.

Les dades també mostren que els usuaris han contribuït amb informació en 39 dels 41 camps possibles, els més rellevants han estat les 521 imatges pujades i les 434 entrades de localització dels diferents usos i maneigs tradicionals de les varietats. A més, l’anàlisi del contingut d’aquestes entrades ha mostrat que la informació recollida està ben estructurada i és clara i fiable. Per exemple, el camp “cicle de cultiu” en la “descripció” permet la inclusió del coneixement ecològic tradicional relacionada amb els períodes de sembra, sembra i collita de cada varietat tradicional, informació que permet la replicació del coneixement informat.

Per concloure, el projecte CONECT-e té el potencial d’ajudar a protegir el coneixement ecològic tradicional mitjançant l'aplicació d'un sistema de governança comú encoratjant l’augment del poder i el control dels agricultors sobre els seus propis recursos i producció, un fonament crític per ampliar i allunyar les transicions agroecològiques.

Petra Benyei
Institut de Ciència i Tecnologia ambientals (ICTA)
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Calvet-Mir, L., P. Benyei, L. Aceituno-Mata, M. Pardo-de-Santayana, D. López-García, M. Carrascosa-García, A. Perdomo-Molina, and V. Reyes-García. (2018). The Contribution of Traditional Agroecological Knowledge as a Digital Commons to Agroecological Transitions: The Case of the CONCT-e Platform. Sustainability, 10: 3214. DOI:10.3390/su10093214.

 
View low-bandwidth version