• UABDivulga
14/04/2016

3Q: Eugenio Coccia

Eugenio Coccia, físic experimental expert en la física de les astropartícules, ha centrat la seva recerca en el desenvolupament de detectors ultracriogènics per a la detecció d'ones gravitacionals, de detectors de neutrins i de raigs còsmics. Dirigeix l’INFN Center for Advanced Studies “Gran Sasso Science Institute”, presideix el Comitè Internacional sobre Ones Gravitacionals (GWIC) i és membre del Consell de la Societat Europea de Física.

Autor: Institut de Ciències de l'Educació i Àrea de Comunicació i de Promoció.

 
View low-bandwidth version