Agenda

Dilluns, 27 Maig, 2019

Dia · Setmana


18:30

Cicle de conferčncies #DillunsdeCičncia - "El carboni: de l'origen de la vida a la nanocičncia"

Conferčncies i congressos - Residčncia d'Investigadores del CSIC

Dimarts, 4 Juny, 2019


17:30

Exposició de fotografies EXPONATURA UAB 2019

Agenda cultural, Conferčncies i congressos, Divulgació - Sala de Vidre de la Facultat de Biocičncies

Divendres, 7 Juny, 2019


08:30

Fňrum Barcelona Seguretat Alimentŕria (BSA 2019) - Higiene i seguretat alimentŕria

Conferčncies i congressos - Auditori UPF Barcelona School of Management