Saint Albert's Day conferences

Rector, Degà de Ciències, Degà de Biociències i Dra. Fàtima Bosch.