Vés al contingut principal

Ressenya històrica

El departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social té els seus antecedents en la Secció de Ciències de l’Educació que es creà el 1972 en el marc de la Facultat de Filosofia i Lletres de la nova Universitat Autònoma de Barcelona. Més tard, sota les directrius de la Llei de Reforma Universitària (LRU) del 1983, es creà el departament de Pedagogia i Didàctica, volent representar així les dues tradicionals àrees dels estudis pedagògics; en ell quedaren adscrites les tres àrees de coneixement que es crearen per aquests estudis: Teoria i Història de l’Educació, Didàctica i Organització escolar i Mètodes d’investigació i diagnòstic en educació.

Amb motiu de la creació de la Facultat de Ciències de l’Educació, el departament de Pedagogia i Didàctica es va dividir en dos: departament de Pedagogia Sistemàtica i Social, que agrupà el professorat de l’àrea de Teoria i Història de l’Educació i el departament de Pedagogia Aplicada que abastà les altres dues. Actualment, el nostre departament està adscrit a la Facultat de Ciències de l’Educació, d’acord amb les directrius sorgides de la vigent Llei d’Universitats.