Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social

Docència

Els objectius que tot seguit s'enuncien corresponen a línies estratègiques de desenvolupament definides pels propers anys en el nostre Departament. En aquest sentit cal dir que totes elles formen part, d'una manera o altra, de la política actual i futura  del Departament. de Pedagogia Sistemàtica i Social. Tot i que els objectius es presenten sectorialitzats per àmbits resulta evident que tots estan, en bona mesura, interconnectats i que, sovint, la millora en un repercuteix, de forma gairebé automàtica, en la resta. És d'aquests objectius on han de sorgir els indicadors d'avaluació.

Així doncs, els nostres objectius en relació a la DOCÈNCIA són:

  1. Millorar la mitjana de valoració del professorat del Departament per part de l'estudiantat.
  2. Millorar i avaluar els programes de màster i de doctorat per avançar cap a les mencions de Qualitat.
  3. Mantenir i incrementar la participació del professorat en els cursos de Postgrau i Màsters que desenvolupa la Facultat de Ciències de l'Educació implicant els grups de recerca del Departament. Mantenir i incrementar la participació del professorat en el programa Teaching Mobility (Erasmus) facilitant, al mateix temps, la mobilitat dels estudiants.
  4. Impulsar i millorar la formació permanent del professorat del Departament. a través de: a) sessions de conferències, tallers i sessions de treball compartit al voltant de temàtiques diverses, b) assistència i participació del professorat a jornades, seminaris i congressos d'àmbit nacional i internacional, c) implicació del professorat en projectes d'innovació docent, sobretot, en aquells relacionat amb el procés de convergència europea.

El Departament té una llarga tradició d'innovació docent, dels projectes desenvolupats es destaca:

  1. La metodologia de projectes tutoritzats impulsada pel nostre Departament des de l'any 1994.
  2. Un projecte d'innovació docent pel desenvolupament i millora del pràcticum de tres titulacions; Model MPI (DURSI).