Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social

El departament

El Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social es caracteritza perquè:

  • Està constituït per una única Àrea de Coneixement: Teoria i Història de l'Educació.
  • Palesa una gran diversitat disciplinar, producte de l'ampli abast científic de l'àrea de coneixement. Cal tenir en compte que aquesta engloba grups de treball i especialitzacions tan variades com: teoria de l'educació, història de l'educació, biologia de l'educació, sociologia de l'educació, filosofia de l'educació, educació comparada, pedagogia social, pedagogia laboral, educació de persones adultes i antropologia de l'educació, entre d'altres
  • La diversitat disciplinar configura una realitat caracteritzada per un professorat molt especialitzat. Es pot dir que, a bona part del camps citats, hi ha alguna persona especialista dins el nostre Departament.