Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social

Màsters oficials

El professorat del Departament a més de cobrir una docència força heterogènia en les diferents titulacions de grau de la Facultat de Ciències de l'Educació (Mestre en educació infantil i primària, Pedagogia i Educació Social), és important destacar la presència en cursos de tercer cicle, com és el cas de Màsters i Doctorat. La riquesa docent també es fa palesa en la tasca investigadora, on es configuren diversos grups de recerca centrats en especialitzacions diverses entre les quals podem anomenar: teoria de l'educació; història de l'educació; sociologia de l'educació; filosofia de l'educació; antropologia de l'educació, biologia de l'educació, educació comparada; pedagogia social; pedagogia laboral, educació de persones adultes,....
 
Amb la implantació dels nous plans d'estudis i l'adaptació de les matèries i metodologies a l'espai europeu (ECTs), s'ha produït un canvi que ens porta a implementar processos de major interdisciplinarietat i en conseqüència a un treball més interdepartamental, superant així fronteres d'àrees de coneixement.

El Departament, així doncs, organitza i participa en diferentes activitats formatives de tercer cicle, que es mostren a continuació: