Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social

Recerca

De la mateixa manera que la docència de grau, els objectius relacionats a la recerca del nostre departament que tot seguit s’enuncien, corresponen també a línies estratègiques de desenvolupament definides pels propers anys dins el nostre Departament. Aleshores, totes elles formen part, d’una manera o altra, de la política actual i futura  del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social.

Objectius en relació a la RECERCA:

  • Estimular i incentivar els grups que actualment hi ha al Departament (i els que puguin aparèixer en un futur immediat): emergents, consolidats, innovació i del propi Departament per a avançar en el procés de millora.
  • Estimular la difusió dels projectes i publicacions dels grups de recerca en convocatòries nacionals i internacionals. Estimular l’organització de jornades, seminaris, simposis i congressos des del propi Departament.
  • Mantenir i incrementar el convenis de col·laboració amb entitats d’iniciativa social i ONGs (convenis cost zero).

El departament al Portal de Recerca