Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Química

Personal del Departament

Formen part del Departament el personal docent, investigador i de suport a l'investigació de les unitats així com també, el personal d'administració i serveis que dona suport. 

 

Personal de la unitat de Química Analítica

 

Personal de la unitat de Química Física

 

Personal de la unitat de Química Inorgànica

 

Personal de la unitat de Química Orgànica

 

Personal del Departament de Química