Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Química

El departament

El Departament de Química s'estructura d'acord amb les quatre àrees de coneixement que el componen: Química Analítica, Química Física, Química Inorgànica i Química Orgànica.

 

Departament

Breu ressenya històrica:

El Departament de Química de la UAB es va crear el 6 de novembre de 1985 com a una conseqüència de la Llei de Reforma Universitària que definia els Departaments a les Universitats de l'Estat Espanyol com a entitats,sota el requisit que comptessin amb un mínim de 12 professors permanents (catedràtics o titulars).

En aquells moments, cap dels antics Departaments de l'àmbit de la Química (Dept. de Química Analítica, Dept. de Física, Dept. de Química Inorgànica, Dept. de Química Orgànica i Dept. d'Enginyeria Química) complia aquest requisit. Per consegüent, i de mutu acord, van decidir crear un únic Departament de Química, quedant els antics Departaments integrats en forma d'Unitats.

Inicialment, la dispersió geogràfica de les diferents unitats dins la Facultat de Ciències  feia difícil crear un veritable ambient departamental. El resultat va ser més una confederació d'Unitats que un Departament. No obstant això, la construcció, i posterior ocupació l'any 1994, de l'actual torre de Químiques (torre C7) va permetre començar a aglutinar les persones i a crear un esperit departamental real.

Malgrat tot, es van necessitar dos anys més fins que es va reformar el Reglament del Departament en 1996, punt de cabdal importància per donar impuls al Departament com a conjunt únic i estable. Aquesta reforma va venir associada a la segregació de la Unitat d'Enginyeria Química, que es va constituir com a Departament d'Enginyeria Química.

El Departament de Química ha assolit una gran estabilitat i cohesió interna. És un dels Departaments més grans del Campus de la UAB i dels més actius en l'àmbit de la recerca.

Informació complementària