Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Química

Prevenció i seguretat

salut

Hi ha diferents riscos que es poden presentar en el nostre entorn de treball per manca de seguretat i traduir-se en accidents si no es controlen correctament.

Trobareu la informació al respecte a la intranet de la UAB (Àmbit Laboral / Prevenció de riscos)

Es recorda a tot el personal del departament que és obligatori fer el curs de “formació  inicial en prevenció de riscos laborals”.

Normes de seguretat en els laboratoris docents

Normativa Seguretat Laboratoris Docents (0,1 MB)

Normes de Seguretat en els Laboratoris de Recerca

Tots els membres del Departament han de conèixer les Normes de Seguretat al Laboratori i fer-ho constar mitjançant la signatura del corresponent formulari.

Addicionalment, el Departament de Química, organitza anualment cursos de formació presencial i pràctica sobre aquesta temàtica, fonamental per a l'ús de les instal·lacions del Departament. Tots els nous doctorands, que no acreditin la participació anterior en aquest curs, l'han de realitzar obligatòriament.

Normes de Seguretat

Normes Seguretat Signatura Acceptació

Informació complementària