Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Física

El departament

El Departament de Física és l'estructura encarregada de promoure i d'organitzar la docència i la recerca en Física a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

IMG_Departament_2021

En l'àmbit de la docència, coordina i programa els ensenyaments de les àrees de coneixement d'Astronomia i Astrofísica, Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, Electromagnetisme, Física Aplicada, Física Atòmica Molecular i Nuclear, Física de la Matèria Condensada, Física de la Terra, Física Teòrica, i Òptica, d'acord amb els requeriments dels centres, les facultats o les escoles de la UAB i amb la programació docent de la Universitat, i organitza i desenvolupa programes i estudis de doctorat i de postgrau.

Com a unitat bàsica de recerca, promou les activitats i iniciatives de recerca i de transferència de coneixement del seu personal acadèmic i hi dóna suport.

Informació complementària